ชวงโฮต่างประเทศ

  ชวงโฮในแต่ละประเทศดำเนินงานโดย ยึดหลักปณิธานในการนำเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพพร้อมโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้คนในสังคม  

บริษัท ดับเบิ้ลเครน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไต้หวัน) จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2530 ปัจจุบันถือเป็นหนึ่งในธุรกิจแบบเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จสูงสุดแห่งหนึ่งในประเทศไต้หวัน ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นกลุ่มความร่วมมือทางธุรกิจที่มีศักยภาพและวิสัยทัศน์ ที่พร้อมจะขับเคลื่อนไปสู่ความก้าวหน้า

ดับเบิ้ล เครน เอ็นเตอร์ไพรส์ ดำเนินงานด้วยหลักการพื้นฐานสำคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก บริษัทจะกำหนดแผนงานขึ้นโดยพิจารณาถึงสิทธิและผลประโยชน์ที่ผู้จำหน่ายจะได้รับ และประการที่สอง ผู้จำหน่ายทุกท่านจะได้รับผลิตภัณฑ์ บริการ และแผนการตลาดที่ดีที่สุด

ดับเบิ้ลเครน เอ็นเตอร์ไพรส์ มีศูนย์จำหน่ายในประเทศไต้หวัน 3 แห่ง ได้แก่ นครไทเป เมืองไถจง และเมืองเกาสง เปิดให้บริการแก่ผู้จำหน่ายอิสระครอบคลุมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อสินค้า ณ ศูนย์จำหน่าย หรือทางโทรศัพท์ รวมทั้งการจัดส่ง การบริการตอบข้อสงสัยทั่วไป และการรับสมัครสมาชิกใหม่

ชวงโฮไต้หวัน

ที่อยู่ : 16th Floor, No. 68, Section 3, Nanjing East Road,
Taipei, 104, Taiwan R.O.C.
โทรศัพท์ : (8862) 2517 2828 (Hunting line)
โทรสาร : (8862) 2516 2603
เว็บไซต์ : http://www.doublecrane.com.tw (Chinese)
http://www.shuanghor.com (English)
อีเมล : service@email.doublecrane.com.tw

ศูนย์จำหน่ายไทเป

ที่อยู่ : 14 Fl, No. 70, Section 3, Nanjing East Road, Taipei, Taiwan 104 ROC
โทรศัพท์ : (8862) 2509 5628
โทรสาร : (8862) 2509 2937

ศูนย์จำหน่ายไถจง

ที่อยู่ : 3F., No. 696, Sec. 4, Wenxin Rd., Beitun District,Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
โทรศัพท์ : (8864) 2237 6808

ศูนย์จำหน่ายเกาสง

ที่อยู่ : 3 Fl., No. 243, Yi-Shin 1st Rd.,Kaohsiung, Taiwan, 806, R.O.C.
โทรศัพท์ : (8867) 330 2328

บริษัท ชวงโฮ เอ็นเตอร์ไพรส์ (มาเลเซีย) จำกัด

บริษัท ชวงโฮ เอ็นเตอร์ไพรส์ (มาเลเซีย) จำกัด เป็นสาขาแรกในต่างประเทศของกลุ่มบริษัทชวงโฮ เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2531 การเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจเครือข่ายในประเทศมาเลเซีย พร้อมทั้งการเติบโตอย่างมั่นคงของธุรกิจชวงโฮในมาเลเซียมาเป็นเวลากว่า 24 ปี ชวงโฮ (มาเลเซีย) จึงได้ก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่และได้เปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2550 อาคารหลังนี้ชื่อว่า ‘Wisma Shuang Hor’ ตั้งอยู่ที่ Sri Damansara ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยอาคารหลังใหม่ที่กว้างขวางและโอ่อ่านี้ มีพื้นที่ใช้สอยกว่า 60,000 ตารางเมตร ภายในยังพร้อมสมบูรณ์แบบด้วยหอประชุมที่รองรับสมาชิกได้มากกว่า 500 คน และยังมีห้องประชุมขนาดต่างๆ และห้องมัลติมีเดีย เพื่อรองรับการประชุมในรูปแบบต่างๆ ของสมาชิก รัฐบาลมาเลเซียให้ความสำคัญและสนับสนุนธุรกิจเครือข่าย โดยจะเห็นได้จากการออกพระราชบัญญัติขายตรงใน พ.ศ. 2536 ซึ่งก่อให้เกิดบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเติบโตของธุรกิจแบบเครือข่าย และยังช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของผู้ที่ดำเนินธุรกิจเครือข่ายอีกด้วยการคงความเป็นหนึ่งในบริษัทเครือข่ายชั้นนำของมาเลเซียแสดงให้เห็นว่าชวงโฮมาเลเซียซึ่งดำเนินกิจการบนพื้นฐานของความถูกต้องเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และสุจริตมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ และยังคงมุ่งมั่นค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อผล ประโยชน์ของชาวมาเลเซียในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ชวงโฮ (มาเลเซีย) นับเป็นฐานหลักสำคัญของตลาดในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ของกลุ่มบริษัทชวงโฮ เพราะได้รับความสำเร็จในการขยายโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้จำหน่ายในประเทศสิงคโปร์ ใน ปี พ.ศ. 2543 บรูไน ในปี พ.ศ. 2547 และอินโดนีเซีย ในปี พ.ศ. 2548

ชวงโฮ (มาเลเซีย) ได้ก่อตั้งศูนย์จำหน่ายในกัวลาลัมเปอร์ ยะโฮร์บาห์รู และปีนัง เพื่อกระจายสินค้าให้แก่ผู้จำหน่าย พร้อมด้วยบริการครบครัน ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อสินค้า ณ ศูนย์จำหน่าย และการจัดส่ง การสั่งซื้อสินค้าทาง โทรศัพท์ การบริการตอบข้อสงสัยทั่วไป การรับสมัครสมาชิกใหม่ รวมถึงบริการพื้นที่ที่เป็นส่วนตัว สะดวกสบาย สำหรับผู้จำหน่ายในการแบ่งปันข้อมูล และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ

ชวงโฮมาเลเซีย

ศูนย์จำหน่าย วิสม่า ชวงโฮ กรุงกัวลาลัมเปอร์ :

ที่อยู่ : No. 54 Jalan Tago 2, Taman Perindustrian Tago, Sri Damansara, 52200 Kuala Lumpur, Malaysia.
โทรศัพท์ : (603) 6275 8818
โทรสาร : (603) 6276 6822
เว็บไซต์ : http://www.shuanghor.com.my
อีเมล : service@shuanghor.com.my

ศูนย์จำหน่ายยะโฮร์ บาห์รู

ที่อยู่ : No. 19 - 25, Jalan Utama 43, Mutiara Square, Mutiara Rini, 81300 Skudai, Johor, Malaysia.
โทรศัพท์ : (607) 554 7668
โทรสาร : (607) 559 1689

ศูนย์จำหน่ายปีนัง

ที่อยู่ : No. 148, Tingkat 3, Jalan Hutton, 10050 Pulau Penang, Malaysia.
โทรศัพท์ : (604) 226 4848
โทรสาร : (604) 228 9633

บริษัท ชวงโฮ (ญี่ปุ่น) จำกัด

บริษัท ชวงโฮ (ญี่ปุ่น) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2539 ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ แผนการตลาดที่เป็นธรรม ประสบการณ์ในการบริหารงานอย่างมืออาชีพ และบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม รวมถึงปรัชญาในการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ของบริษัท ทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจอย่างแพร่หลาย และมีภาพลักษณ์ของความเป็นมืออาชีพที่น่าเลื่อมใสในกลุ่มผู้บริโภคชาวญี่ปุ่น ส่งผลให้ชวงโฮเติบโตอย่างรวดเร็วและดำเนินไปอย่างมั่นคง เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ความสำเร็จของบริษัทชวงโฮในประเทศที่มีธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายอันเข้มแข็งอย่างประเทศญี่ปุ่นจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดที่พิสูจน์ให้เห็นถึงความนิยมในผลิตภัณฑ์คุณภาพของชวงโฮทั่วโลก


ชวงโฮญี่ปุ่น

ที่อยู่ : 2F 1B KYOTSU BLDG.1-21-22 SHIMANOUCHI, CHUO-KU,OSAKA-CITY ,JAPAN 542-0082
โทรศัพท์ : 81-06-6252-5131
โทรสาร : 81-06-6252-5631
เว็บไซต์ : http://www.shuanghor.co.jp
อีเมล : info@shuanghor.co.jp

บริษัท ชวงโฮ (สิงคโปร์) จำกัด

บริษัท ชวงโฮ (สิงคโปร์) จำกัด เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ตั้งอยู่ในจุดเชื่อมต่อของเขตเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเบา ซึ่งสามารถเดินทางไปมาได้อย่างสะดวกสบายจากทุกพื้นที่ของประเทศ จึงถือเป็นชัยภูมิอันยอดเยี่ยมในการดำเนินธุรกิจ นับตั้งแต่กระทรวงพาณิชย์ และอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ได้แก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับการตลาดแบบเครือข่าย และการขายแบบพีระมิดในปี พ.ศ. 2542 ส่งผลให้ยอดจำหน่ายในธุรกิจเครือข่ายทะยานขึ้นจาก 96 ล้านดอลล่าห์สิงคโปร์ต่อปีไปสู่ 200 ล้านดอลล่าห์สิงคโปร์ต่อปี

ปัจจุบันชาวสิงคโปร์กว่า 57,000 คน เข้าสู่ธุรกิจขายตรง และธุรกิจนี้ ได้ก้าวหน้าและเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงทำให้เชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และผลตอบแทนจากแผนการตลาดที่เป็นธรรม จะทำให้ตลาดของธุรกิจชวงโฮในสิงคโปร์เป็นดั่งดวงดาวที่จรัสแสงแห่งความหวังฉายให้เห็นอนาคตอันงดงามชวงโฮสิงคโปร์

ที่อยู่ : 12, Tannery Road, #06-05 HB Centre, Singapore 347722
โทรศัพท์ : (65) 6846 9288
โทรสาร : (65) 6842 1678
เว็บไซต์ : http://www.shuanghor.com.sg

บริษัท ชวงโฮ (ฮ่องกง) จำกัด

บริษัท ชวงโฮ (ฮ่องกง) จำกัด กลุ่มบริษัทชวงโฮได้ก่อตั้งสาขาในฮ่องกง เมื่อปี พ.ศ. 2547 ฮ่องกงเป็นศูนย์กลางทางการเงินของเอเชียมาอย่างยาวนานต่อเนื่อง และยังเป็นบันไดที่เชื่อมต่อไปยังประเทศจีนสำหรับผู้ประกอบการระหว่างประเทศ ในการที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในยุคโลกาภิวัตน์ และสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เหนือกว่าของอาณาจักรหลินจือ จึงเห็นได้ว่า ชวงโฮ (ฮ่องกง) ได้ทะยานขึ้นด้วยความพยายามร่วมกันของผู้จำหน่ายชาวชวงโฮฮ่องกงทุกคน


ชวงโฮฮ่องกง

ที่อยู่ : 808-811, 8/F., 238 Nathan Road, Jordan, Kowloon, Hong Kong
โทรศัพท์ : (852) 2736-5886
โทรสาร : (852) 2735-5881
เว็บไซต์ : http://www.shuanghor.com.hk
อีเมล : info@shuanghor.com.hk

บริษัท ชวงโฮ (บรูไน) จำกัด

บริษัท ชวงโฮ (บรูไน) จำกัด เปิดดำเนินการเมื่อ พ.ศ. 2547 ตั้งอยู่ ณ ศูนย์กลางทางธุรกิจของเมืองบันดาร์เสรี เบกาวัน ซึ่งเป็นเมืองหลวงของบรูไนที่พร้อมสรรพไปด้วยระบบการวางผังเมืองที่สมบูรณ์แบบ ด้วยการคมนาคม ที่สะดวก และรองรับการประกอบธุรกิจได้อย่างลงตัว ฉะนั้น ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพสูงของชวงโฮจะทำให้ผู้คนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นธุรกิจชวงโฮยังมอบโอกาสทองให้แก่ผู้คนจากทุกสารทิศที่ปรารถนาจะสร้างธุรกิจ และอาชีพที่เติมเต็มคุณภาพชีวิตได้พร้อมสรรพ จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าชวงโฮบรูไนพร้อมที่จะมอบอนาคตที่พร้อมพรั่งไร้ขีดจำกัดให้แก่ผู้จำหน่ายทุกคน


ชวงโฮบรูไน

ที่อยู่ : No. D2, Block D, Lot 51180, Bangunan Haji Lajim Dan Anak- Anak, Kampong Kiarong, Bandar Seri Begawan BE1318, Negara Brunei Darussalam.
โทรศัพท์ : 673-242 3118
โทรสาร : 673-242 2449
เว็บไซต์ : http://www.shuanghor.com.bn

บริษัท ชวงโฮ (อินโดนีเซีย) จำกัด

บริษัท ชวงโฮ (อินโดนีเซีย) จำกัด เปิดดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2548 อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีหมู่เกาะมากมาย ทำให้มีเขตแดนทางทะเลมากที่สุดในโลก และมีประชากรมากกว่า 220 ล้านคน นับเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 4 ของโลกรองจากจีน อินเดีย และสหรัฐอเมริกา จึงถือเป็นตลาดใหญ่ที่มีโอกาสเติบโตโดยผ่านการสนับสนุนจากชวงโฮ (มาเลเซีย) ซึ่งเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ชวงโฮ (อินโดนีเซีย) ตั้งอยู่ที่เมืองจาร์กาต้า ซึ่งเป็นศูนย์กลางทาง เศรษฐกิจและเป็นเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย มีประชากรอาศัยอยู่กว่า 13 ล้านคน รองรับด้วยระบบการคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบาย มีบรรยากาศที่เอื้อต่ออุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ที่หลากหลายการที่ประชาชน ชาวอินโดนีเซียที่มีกำลังซื้อสูง ส่งผลให้อินโดนีเซียกลายเป็นพื้นที่ในอุดมคติสำหรับการดำเนินธุรกิจ

ในขณะที่เป้าหมายของชวงโฮ คือการส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพให้แก่ชาวอินโดนีเซียทุกคน เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี ประกอบกับการดำเนินธุรกิจภายใต้แผนการตลาดที่เป็นธรรมและซื่อสัตย์แสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่งอกงาม จึงเป็นโอกาสทองที่จะเริ่มธุรกิจกับประชากรมากมายในอินโดนีเซีย ทั้งหมดนี้เป็นองค์ประกอบที่เป็นข้อได้เปรียบที่จะทำให้ชวงโฮอินโดนีเซียก้าวหน้า ขึ้นไปสู่ความมั่งคั่งที่ไร้ขีดจำกัด เพื่อตอบสนองต่อความสำเร็จอย่างรวดเร็วในประเทศอินโดนีเซีย ทางกลุ่มบริษัทชวงโฮจึงได้ก่อตั้งศูนย์จำหน่ายขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย


ชวงโฮอินโดนีเซีย

ที่อยู่ : Kanto MegaGlodok Kemayoran Blok B No. 27-28, Jl. Angkasa Kav. B-6, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, Indonesia.
โทรศัพท์ : (021) 6586 5678
โทรสาร : (021) 6586 6292
เว็บไซต์ : http://www.shuanghor.co.id

บริษัท ดับเบิ้ลเครน (เมียนมา) จำกัด

ประเทศเมียนมาดินแดนแห่งเจดีย์ เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มอาเซียนที่มีจำนวนประชากรทั้งหมดประมาณ 60 ล้านคน และเป็นอีกหนึ่งสาขาใหม่ที่เราภาคภูมิใจ จากการลงทุนและความมุ่งมั่นผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพพร้อมทั้ง แผนการตลาดอันยอดเยี่ยมที่ชวงโฮให้แก่ผู้จำหน่ายตลอดมา ส่งผลให้เกิดการขยายสู่ตลาดในประเทศเมียนมาโดยผู้จำหน่ายในประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ นับเป็นการเปิดโอกาสในการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้บริโภคชาวเมียนมา

ก้าวย่างครั้งสำคัญ เมื่อดับเบิ้ลเครน เมียนมา ได้ย้ายตึกทำการไปอยู่ที่อาคารสูง 5 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงย่างกุ้ง ในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ 2555 ภายในอาคารทำการแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่ในส่วนของศูนย์จำหน่าย และส่วนของที่ประชุมซึ่งมีอุปกรณ์ครบครัน เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจชวงโฮในเมียนมาอย่างแข็งแกร่ง

ชวงโฮเมียนมา

ศูนย์จำหน่ายย่างกุ้ง

ที่อยู่ : No.3, U Chit Maung Housing, West Horse Race Course Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar.
โทรศัพท์ : +95-1-553 686 / +95-1-1122 3019
โทรสาร : +95-1-400 686
เว็บไซต์ : http://www.doublecrane.com.mm

ศูนย์จำหน่ายมัณฑะเลย์

ที่อยู่ : No. 516, Corner of 80 & 31 Street, Chan Aye Thar San Township, Mandalay Division, Myanmar.
โทรศัพท์ : +95-2-65058
โทรสาร : +95-2-65058

ศูนย์จำหน่าย Myitkyina

ที่อยู่ : No. 453, Yuzana Quarter, PyitaungSu Main Street, Myint KyiNa, Kachin State, Myanmar.