สถาบันวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ว่าด้วยเห็ดหลินจือ

ศึกษาค้นคว้าประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเห็ดหลินจือ
โดยนำเอาสารออกฤทธิ์ที่สำคัญในเห็ดหลินจือมาทำให้บริสุทธิ์ และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสถาบันวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ว่าด้วยเห็ดหลินจือ

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ว่าด้วยเห็ดหลินจือก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค้นคว้าประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเห็ดหลินจือ จากเห็ดหลินจือที่มีคุณสมบัติพิเศษหลากหลายสายพันธุ์ซึ่งได้จากการเพาะปลูกในสวนเทคโนโลยีชีวภาพสมุนไพรเห็ดหลินจือสู่โรงงานหยงเคี่ยนเพื่อสกัดและทำให้เข้มข้น และผ่านขั้นตอนของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีทางชีวภาพด้านผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งได้นำเอาสารออกฤทธิ์ที่สำคัญในเห็ดหลินจือมาทำให้บริสุทธิ์ แล้วจึงนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในกระบวนการต่อไป

ด้วยขั้นตอนการค้นคว้าวิจัยตั้งแต่ระดับยีนและเซลล์ ไปจนถึงการทดลองในสัตว์ทดลอง พร้อมทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์อันทันสมัย เพื่อวิจัยสารออกฤทธิ์สำคัญในเห็ดหลินจือที่ส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์ โดยมุ่งหวังให้ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือมีประสิทธิภาพเฉพาะส่วนในร่างกาย

นอกจากนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนายังมีห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อวิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนวัตถุดิบที่ผ่านกระบวนการผลิตอย่างละเอียด ภายใต้กฎเกณฑ์ที่เข้มงวด เพื่อให้มั่นใจในมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาของกลุ่มบริษัทชวงโฮไม่เพียงแต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเห็ดหลินจืออย่างลึกซึ้งเท่านั้น แต่เพื่อเป้าหมายสูงสุดในการส่งมอบสุขภาพที่ดีและความสุขให้แก่มวลมนุษยชาติ