บริษัท ชวงโฮเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สาขากรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ 2922/124-5 ห้อง 320-1 ชั้น 3 ชาญอิสสระทาวเวอร์ 2
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ + 66 (0) 2308 2330 โทรสาร + 66 (0) 2308 2329
อีเมล shrth@ksc.th.com

สาขาหาดใหญ่
สาขานครศรีธรรมราช