เวลาทำการ พ.ย.64
ยกเลิกสัมมนา ธ.ค. 64
e-magazine Nov-Dec
e-starter kit
โปรโมชั่น ARO ปีสุดท้าย รีบสมัครก่อนหมดเขต ภายใน 25 ธ.ค. 2564
3200 จัดส่งฟรี
ความสุขมาพร้อมสุขภาพที่แข็งแรง
นิยามแห่งความสุขที่แท้จริง
ความบริสุทธิ์แท้จริงที่สร้างโดนธรรมชาติ
เห็ดหลินจือ มหัศจรรย์แห่งสมุนไพร
ผู้นำด้านเห็ดหลินจือคุณภาพมาตรฐานสากล
ความเป็นหนึ่งในธุรกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
พร้อมโอกาสทางธุรกิจ

มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์คุณภาพ
มาตรฐานสากล

สวนเทคโนโลยีชีวภาพสมุนไพร
เห็ดหลินจือ

ฟาร์มเห็ดหลินจือระบบปิด
ควบคุมการเพาะปลูกด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

โรงงานหยงเคี่ยน

มาตรฐานการผลิตระดับสากล

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
เพื่อการดูแลสุขภาพ

การเลือกซื้อเห็ดหลินจือ

ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือที่มีคุณภาพ
มีสารออกฤทธิ์ครบถ้วนในปริมาณสูง

เห็ดหลินจือมหัศจรรย์แห่งสมัุนไพร

สมุนไพรชั้นเลิศ
ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

การเลือกซื้อเห็ดหลินจือ

ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือที่มีคุณภาพ
มีสารออกฤทธิ์ครบถ้วนในปริมาณสูง

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
พร้อมโอกาสทางธุรกิจ

กลุ่มบริษัทชวงโฮ

ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐาน
ของความจริงใจ ซื่อตรง และแบ่งปัน

โอกาสทางธุรกิจ

โอกาสก้าวหน้าทางธุรกิจ
ควบคู่ความมั่นคงและยั่งยืน

ศักยภาพธุรกิจชวงโฮ

ผู้นำด้านเห็ดหลินจือ
ในระดับโลก

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
ว่าด้วยเห็ดหลินจือ

ศึกษาค้นคว้าประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยของเห็ดหลินจือ

สถาบันวิจัยและพัฒนา
 

ค้นคว้าวิจัยสายพันธ์เห็ดหลินจือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

สวนเทคโนโลยีชีวภาพสมุนไพร
เห็ดหลินจือ

ฟาร์มเห็ดหลินจือระบบปิด
ควบคุมการเพาะปลูกด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

โรงงานหยงเคี่ยน

มาตรฐานการผลิตระดับสากล

มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์คุณภาพ
มาตรฐานสากล

Image Map