ศักยภาพธุรกิจชวงโฮ

  ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือชวงโฮได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
จากผู้บริโภคทั่วโลก และเป็นผู้นำด้านเห็ดหลินจือในระดับโลก  

อาณาจักรเห็ดหลินจือ

เป็นเวลากว่าหลายพันปีมาแล้วที่ชาวจีนได้กล่าวถึงเห็ดหลินจือว่าเป็น ‘สมุนไพรชั้นเลิศ’ จวบจนปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี วงการวิทยาศาสตร์ได้ยอมรับในเรื่องประสิทธิภาพที่หลากหลายของเห็ดหลินจือ เมื่อกล่าวถึงผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือ ก็พบว่ามีเพียงเห็ดหลินจือของกลุ่มบริษัทชวงโฮเท่านั้นที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากผู้บริโภคทั่วโลก ยิ่งไปกว่านั้นกลุ่มบริษัทชวงโฮซึ่งดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลากว่า 25 ปี ยังนับเป็นองค์กรเพียงองค์กรเดียวที่ได้ก่อตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา สวนเทคโนโลยีชีวภาพสมุนไพรเห็ดหลินจือ และโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือเป็นของตัวเอง รวมถึงมีช่องทางการจำหน่ายในหลายประเทศทั่วโลก และอาณาจักรเห็ดหลินจือภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทชวงโฮนี้ ก็มีความเป็นหนึ่งที่ยากจะหาองค์กรใดเทียบเท่าได้

อันดับหนึ่งในการขยายสู่ตลาดต่างประเทศ

กลุ่มชวงโฮมุ่งเน้นที่จะสร้างรากฐานที่มั่นคงนับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไต้หวัน และได้ขยายสู่ตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ปัจจุบันกลุ่มบริษัทชวงโฮมีสาขาอยู่ในหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซีย ฮ่องกง สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ไทย และเมียนมา โดยได้รับการตอบรับ และมีการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทำให้ชวงโฮเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือรายใหญ่ที่สุดในโลก

อันดับหนึ่งในตลาด

ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือของชวงโฮได้รับการรับรองคุณภาพจากองค์กรกลางหลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับการรับรองคุณภาพเกี่ยวกับประสิทธิภาพต่อระบบภูมิคุ้มกัน และได้รับการรับรองคุณภาพในเรื่องการฟื้นฟูการทำงานของตับ จากกระทรวงสาธารณสุขไต้หวัน ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือของชวงโฮจึงนับเป็นอีกทางเลือกในการดูแลสุขภาพของผู้คนมากมายในยุคปัจจุบัน จึงทำให้มีศักยภาพในการครอบครองส่วนแบ่งการตลาดที่เหนือกว่าผู้ผลิตรายอื่นๆ

อันดับหนึ่งในการวิจัยและพัฒนา

กลุ่มชวงโฮต้องการนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานเพื่อส่งมอบสุขภาพที่ดีให้แก่มวลมนุษยชาติ กลุ่มบริษัทชวงโฮจึงได้สร้างทีมวิจัยและพัฒนา ที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางชีวเคมีมากมาย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพขึ้น เห็ดหลินจือของชวงโฮซึ่งได้ใบรับรองคุณภาพมากมายเป็นประจักษ์พยานที่สื่อให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพที่หาที่เปรียบมิได้ของทีมวิจัย และพัฒนาของเรา

อับดับหนึ่งในการส่งเสริมองค์ความรู้ให้สังคม

กลุ่มบริษัทชวงโฮได้พยายามอย่างต่อเนื่องที่จะเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และประสิทธิภาพของเห็ดหลินจือสู่ผู้คนทั่วทุกมุมโลก ด้วยการเปิดเผยความลับอันมหัศจรรย์ของเห็ดหลินจือผ่านพิพิธภัณฑ์เห็ดหลินจือแห่งแรกของโลก อีกทั้งชวงโฮยังได้จัดสรรกองทุนมากมายให้แก่องค์กรทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อดำเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้านเห็ดหลินจือ สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะศึกษา และให้ข้อมูลที่แท้จริงของเห็ดหลินจือแก่สังคม

อันดับหนึ่งในการบริการ

ระบบการจำหน่ายผ่านช่องทางขายตรงของชวงโฮได้ขยายไปทั่วทุกมุมโลก และยังคงเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ชวงโฮมีผู้จำหน่ายมากมายที่พร้อมจะให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภค ทำให้มั่นใจได้ว่าเมื่อผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพซึ่งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากชวงโฮจะได้รับการบริการที่รวดเร็ว และน่าพึงพอใ