โอกาสทางธุรกิจ

  ชวงโฮเป็นธุรกิจที่ไร้คู่แข่งขันอันเนื่องจากจุดแข็งอันโดดเด่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ผสานระบบที่ทรงประสิทธิภาพ มีความชัดเจนและเป็นธรรม  
ธุรกิจชวงโฮเป็นธุรกิจที่ไร้คู่แข่งขัน อันเนื่องจากจุดแข็งอันโดดเด่นของเราในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ผสานกับระบบที่ออกแบบมาอย่างเรียบง่ายแต่ทรงประสิทธิภาพ มีความชัดเจนและเป็นธรรม เสริมด้วยระบบการเรียนการสอนอันยอดเยี่ยมที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของคุณได้อย่างไร้ขีดจำกัด ขอเพียงมีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริง โอกาสก้าวหน้าทางธุรกิจควบคู่กับความมั่นคงและยั่งยืนในชีวิตอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม เติมเต็มชีวิตให้สมบูรณ์ด้วยการมีสุขภาพที่ดี มีความมั่งคั่ง และมีอิสรภาพ


ธุรกิจชวงโฮ

ลบทุกข้อจำกัดในการลงทุนเพื่อสร้างอนาคตอันมั่นคงให้ชีวิตด้วย
 • เงื่อนไขการลงทุนต่ำมาก
 • ไม่ต้องสต็อกสินค้า
 • ไม่ต้องจ้างพนักงาน ลดปัญหาการบริหารงานบุคคล
 • ไม่ต้องแบกรับความเสี่ยง
 • ไม่ต้องการทักษะทางวิชาชีพใดๆ
 • สามารถทำควบคู่กับงานประจำได้
 • มีความเสมอภาคในโอกาส ขอเพียงมีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริง
เสริมการพัฒนาธุรกิจให้รุดหน้าด้วย
 • แผนการตลาดที่เป็นระบบ มีศักยภาพ
  และสร้างอิสรภาพทางการเงินได้อย่างแท้จริง
 • ทีมงานเบื้องหลังระดับมืออาชีพ คอยสนับสนุนคุณในทุกๆ ด้าน
 • ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในองค์กร และช่วยเหลือมวลมนุษยชาติควบคู่กันไป
 • มีโอกาสในการพัฒนาองค์กรและเติบโตได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

กำหนดเป้าหมายพื้นฐาน
“สู่การเป็นผู้นำที่ยั่งยืน”

แผนการตลาดในธุรกิจชวงโฮ

ผลตอบแทนที่เป็นธรรมจะถูกจัดสรรตามผลการปฏิบัติงานของสมาชิกแต่ละคน และตามผลการพัฒนาองค์กร ซึ่งผลตอบแทนแบ่งออกเป็น 9 รูปแบบดังนี้

รูปแบบที่ 1

กำไรจากส่วนต่างจากการขายปลีก

ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือของชวงโฮเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากลทั้งในเรื่อง ของคุณภาพและมาตรฐานในการผลิต ซึ่งเป็นปัจจัยหลักสำคัญที่ทำให้ผู้จำหน่ายต่างได้ รับการตอบรับที่ดีและต่อเนื่องจากผู้บริโภครูปแบบที่ 2

โบนัสจากการปฏิบัติงาน

ผลตอบแทนในการดำเนินธุรกิจสามารถงอกเงยได้จากความมุ่งมั่นในการจำหน่าย (ขายปลีก) และการแนะนำ (สปอนเซอร์) จำนวนของผลตอบแทนจะขึ้นอยู่กับคะแนนส่วนตัว และคะแนนของกลุ่มสายงานของคุณ

รูปแบบที่ 3-9

โบนัสจากการพัฒนาตำแหน่ง

การพัฒนาตำแหน่งจะดำเนินควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรให้ยิ่งใหญ่และมั่นคงด้วย ‘การแนะนำ’ สร้างองค์กรในแนวกว้างเพื่อขยายองค์กรให้กว้างขวาง ผนวกกับการพัฒนาองค์กรในแนวลึกอันเปรียบเสมือนการสร้างฐานรากอันเข้มแข็งรูปแบบที่ 3

โบนัสสำหรับการพัฒนาตำแหน่ง 1 Elite
ระดับรองผู้จัดการ (Vice Manager)

รูปแบบที่ 4

โบนัสสำหรับการพัฒนาตำแหน่ง 3 Elite
ระดับรองผู้จัดการอาวุโส (Senior Vice Manager)

รูปแบบที่ 5

โบนัสสำหรับการพัฒนาตำแหน่ง 5 Elite
ระดับรองผู้จัดการชั้นพิเศษ (Special Vice Manager)

รูปแบบที่ 6

โบนัสสำหรับการพัฒนาตำแหน่ง 7 Elite
ระดับเพชร (Diamond)

รูปแบบที่ 7

โบนัสสำหรับการพัฒนาตำแหน่ง 9 Elite
ระดับเพชรคู่ (Double Diamond)

รูปแบบที่ 8

โบนัสสำหรับการพัฒนาตำแหน่ง 11 Elite
ระดับตรีเพชร (Triple Diamond)

รูปแบบที่ 9

โบนัสสำหรับการพัฒนาตำแหน่ง 13 Elite
ระดับเพชรทองคำ (Gold Diamond)
ตารางแสดงมาตรฐานของสถานภาพและรางวัลต่างๆ

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

นอกเหนือจากผลตอบแทนข้างต้นแล้ว ธุรกิจชวงโฮยังมีสิทธิประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมให้แก่ผู้จำหน่าย เปรียบเสมือนรางวัล
แห่งความมุ่งมั่นที่ใครก็สามารถบรรลุได้อีก 3 ประเภทด้วยกัน

รางวัลการประชุมสัมนา ณ ต่างประเทศ

ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้จำหน่ายที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ได้รับทั้งความรู้ความ สนุกสนาน
สร้างสัมพันธภาพใหม่ สัมผัสบรรยากาศและประสบการณ์ต่างแดนร่วมกัน


รางวัลรถยนต์สำหรับผู้จำหน่ายระดับเพชร

ผู้จำหน่ายที่มีคุณสมบัติเป็นผู้จำหน่ายระดับเพชร จะได้รับรางวัลรถยนต์
ซึ่งไม่มีการจำกัดจำนวนครั้ง ขอเพียงคุณมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไข


รางวัลโบนัสประจำปีสำหรับผู้จำหน่ายระดับเพชร

เป็นรางวัลที่จัดสรรให้แก่ผู้จำหน่ายระดับเพชรเป็นประจำทุกปี เพื่อตอบแทน
ความมุ่งมั่นพากเพียรพยายามที่มีอย่างต่อเนื่องในธุรกิจชวงโฮ