เห็ดหลินจือกับการลดระดับไขมันในหลอดเลือด

 

        ฝ่ายโภชนาการ บริษัทชวงโฮ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมบรรยายในการสัมมนาความรู้ผลิตภัณฑ์ โดยนักโภชนาการของบริษัทเป็นผู้บรรยาย ในหัวข้อ “ไขมันในหลอดเลือด อันตรายถึงชีวิตหากไม่คิดดูแล”

         การสัมมนาครั้งนี้เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของหลอดเลือด สาเหตุสำคัญที่ทำให้หลอดเลือดเสื่อม โดยเฉพาะการมีไขมันในหลอดเลือดสูงซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิต หลอดเลือดหัวใจตีบ หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน หลอดเลือดสมองตีบ หรือกระทั่งแตก ซึ่งทำให้เกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือเสียชีวิต พร้อมทั้งแนะนำวิธีการดูแลหลอดเลือด โดยการปรับพฤติกรรมการบริโภคให้เหมาะสม  รวมทั้งการใช้ผลิตภัณฑ์ชวงโฮดูแลหลอดเลือด ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลตนเองและผู้คนรอบข้างเพื่อการมีสุขภาพที่ดี


วันที่ 16 มิถุนายน 2560