สัมมนาผู้นำชวงโฮ โดย มร.กู๋ เฉิน จุ้น

...จากคนธรรมดาสู่การเป็นผู้นำธุรกิจเครือข่าย ด้วยธุรกิจชวงโฮ....

โดย มร.กู๋ เฉิน จุ้น ผู้นำระบบชวงโฮ

        เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560 มร.กู๋ เฉิน จุ้น ผู้นำระบบชวงโฮ ได้จัดงาน "สัมมนาผู้นำชวงโฮ"  (Leadership Seminar) ขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเชิญผู้จำหน่ายระดับรองผู้จัดการอาวุโส (SVM) ขึ้นไปเข้าร่วมงาน การสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตอกย้ำความโดดเด่นของธุรกิจชวงโฮ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ แผนการตลาดที่ปลอดภัยและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ทำธุรกิจได้อย่างแท้จริง รวมถึงระบบชวงโฮที่ให้แนวทางในการทำธุรกิจชวงโฮอย่างชัดเจน

        โดยผู้นำระบบได้เน้นย้ำถึงวิสัยทัศน์ของชวงโฮที่มีมายาวนานกว่า 30 ปี ชวงโฮเป็นธุรกิจเครือข่ายที่คงแนวคิดแรกเริ่มของการก่อกำเนิดธุรกิจเครือข่ายไว้อย่างชัดเจนมาตั้งแต่ก่อตั้ง ซึ่งหมายถึงการเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุน ปราศจากซึ่งความเสี่ยง และใช้วิธีการแบ่งปันประสบการณ์ดีๆ ที่เกิดจากการใช้สินค้าที่มีคุณภาพแล้วบอกเล่าสู่ญาติสนิทมิตรสหาย ในปัจจุบันไม่มีใครกล้าปฏิเสธความเป็นหนึ่งของเห็ดหลินจือชวงโฮ แผนการตลาดที่ยุติธรรมที่สร้างรายได้อย่างไร้ขีดจำกัดให้แก่ผู้จำหน่ายมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบชวงโฮที่เป็นระบบการศึกษาอบรมหนึ่งเดียวของชวงโฮที่ให้แนวทางในการทำธุรกิจชวงโฮอย่างชัดเจนตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา และได้ช่วยให้ผู้จำหน่ายชวงโฮประสบความสำเร็จมาแล้วนับไม่ถ้วน

        ระบบชวงโฮได้ให้หลักการและแนวทางที่ถูกต้องในการทำธุรกิจชวงโฮไว้ เมื่อผู้ทำธุรกิจได้แนะนำสินค้า และแนะนำผู้อื่นให้รู้จักธุรกิจชวงโฮ สิ่งสำคัญถัดมาที่ต้องทำนั่นคือการให้ข้อมูลที่ถูกต้องในการทำธุรกิจชวงโฮแก่สมาชิกใหม่ผ่านการทำสัมมนาสมาชิกใหม่ เพื่อให้สมาชิกใหม่ได้เข้าใจถึงศักยภาพของธุรกิจชวงโฮ และวิธีการทำธุรกิจชวงโฮ ในฐานะของอัพไลน์ต้องพัฒนาองค์กรผ่านการทำสัมมนาบ้าน โดยดูว่าสมาชิกแต่ละคนขาดทักษะด้านใด แล้วเติมเต็มทักษะส่วนที่ขาด เพื่อพัฒนาคนในองค์กร ยิ่งไปกว่านั้นการเป็นผู้นำจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทัศนคติที่ดี และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กร

        นอกจากนี้ผู้นำระบบยังได้กล่าวถึงการนำชวงโฮไปใช้ควบคู่กับการดำเนินชีวิตจนเป็นที่มาของหลักวัตร 7 อย่างที่ต้องทำเป็นประจำทุกวันเพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

        รวมทั้งกล่าวถึงหลักการสำคัญทั้ง 5 ในระบบชวงโฮ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาองค์กรให้เกิดจริยธรรมอันดี จนกระทั่งกลายเป็นวัฒนธรรมอันดีของชวงโฮ

 

‘ผู้นำ’ คือพลังขับเคลื่อนธุรกิจชวงโฮให้ประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืน


วันที่ 10 สิงหาคม 2560