VM Seminar 2017 เสริมศักยภาพสู่การเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งและมั่นคง

        VM คือ ผู้นำในธุรกิจชวงโฮ การจะเป็นผู้นำที่มีศักยภาพสามารถสร้างองค์กรให้เติบโตได้อย่างมั่นคงจะต้องศึกษาเรียนรู้แนวคิดและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในการทำธุรกิจชวงโฮ โดยบริษัท ชวงโฮ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัด การสัมมนาผู้จำหน่ายระดับรองผู้จัดการ (VM Seminar 2017) สำหรับ VM เป็นประจำทุกปี  โดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 -17 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ


VM ทยอยมาลงทะเบียน และมีการนัดหมายกำหนดการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมสัมมนา

        ในการสัมมนาครั้งนี้ มร. ไช่ ฮง ลี่ ผู้จัดการทั่วไป กล่าวว่าคุณค่าของธุรกิจชวงโฮนั้นอยู่ที่ธุรกิจชวงโฮเป็นธุรกิจที่ช่วยให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดี  และเป็นธุรกิจที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ธุรกิจชวงโฮแตกต่างจากธุรกิจอื่น ฉะนั้น ในฐานะที่เป็นผู้นำ VM จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นในการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้น


มร. ไช่ ฮง ลี่ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับ VM


VM ใหม่แนะนำตัว และกล่าวถึงความประทับใจในธุรกิจชวงโฮ

        หลังจากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง “ปรัชญาชวงโฮ”  โดย คุณชนิดา โตวิถีเลิศกุล รองผู้จัดการทั่วไป  การให้ความรู้เกี่ยวกับจุดเด่นของบริษัทในด้านผลิตภัณฑ์ โดยฝ่ายโภชนาการ นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับแผนการตลาดที่โดดเด่นของชวงโฮ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกิดความรู้ความเข้าใจในศักยภาพของธุรกิจชวงโฮยิ่งขึ้น


คุณชนิดา โตวิถีเลิศกุล บรรยายเรื่องปรัชญาชวงโฮ


        สำหรับช่วงสำคัญของการสัมมนา เป็นการถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันประสบการณ์จากผู้นำในธุรกิจชวงโฮให้แก่ VM โดยมีการบรรยายเกี่ยวกับแนวทางในการทำธุรกิจชวงโฮ ไม่ว่าจะเป็น

  • การพูดเพื่อสร้างแรงจูงใจ ด้วยการจุดประกายความฝัน สร้างความสำเร็จในการทำธุรกิจชวงโฮ โดย คุณธนทัต ขาวสุด ผู้จำหน่ายระดับรองผู้จัดการชั้นพิเศษ

คุณวดี - คุณธนทัต ขาวสุด ผู้จำหน่ายระดับรองผู้จัดการชั้นพิเศษ


  • การสร้างธุรกิจให้มั่นคงด้วยเป้าหมาย 32,000 PV
    โดย คุณวิจิตร แก้วยวน ผู้จำหน่ายระดับรองผู้จัดการชั้นพิเศษ

คุณวิจิตร แก้วยวน ผู้จำหน่ายระดับรองผู้จัดการชั้นพิเศษ


  • การนำเสนอธุรกิจชวงโฮด้วยการใช้โอพีพี ฟลิปชาร์ต โดย ไดมอนด์สุมาลัย สุนทรพัฒน์

ไดมอนด์สุมาลัย สุนทรพัฒน์


  • การสร้างองค์กรด้วยการทำสัมมนาที่บ้าน โดย ไดมอนด์อาทร โส้สมัน

ไดมอนด์สุภาวดี - ไดมอนด์อาทร โส้สมัน


  • คุณสมบัติของผู้นำชวงโฮ โดย ทริปเปิ้ลไดมอนด์พัชรินทร์ งามญาติ


ทริปเปิ้ลไดมอนด์พัชรินทร์ - ร.ต.ท. สมชาย งามญาติ


        ในการบรรยายแต่ละหัวข้อ นอกจากความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการทำธุรกิจชวงโฮที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับ สิ่งสำคัญคือประสบการณ์ที่มีคุณค่าซึ่งผู้นำแต่ละคนได้สั่งสมจากการปฏิบัติอย่างทุ่มเทและมุ่งมั่นมาตลอดระยะเวลาในการทำธุรกิจชวงโฮ จนกระทั่งประสบความสำเร็จแล้วนำมาถ่ายทอดได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างพลังจากภายในให้แก่ VM เป็นอย่างยิ่ง


บรรยากาศการสัมมนา


        การสัมมนาครั้งนี้ VM ได้รับทั้งความรู้ และแนวทางปฏิบัติในการทำธุรกิจชวงโฮ ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวสู่การเป็น “ผู้นำที่แข็งแกร่ง” เพื่อสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไป


บรรยากาศการสัมมนา

 

พักรับประทานอาหารว่าง

บรรยากาศการรับประทานอาหารค่ำร่วมกัน

กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก

 

“ดักแด้น้อยเอย ยังมีฝันไกล เจ้ายังฝันไป อยากโผบิน...”


        ในวันนี้ VM ยังเปรียบเสมือน ‘ดักแด้น้อย’ ซึ่งกว่าจะกลายเป็น ‘ผีเสื้อสวย’ ที่สามารถโบยบินได้อย่างเข้มแข็ง จะต้องศึกษาเรียนรู้แล้วนำไปปฏิบัติอย่างมุ่งมั่นและทุ่มเท ดังเช่นดักแด้น้อยที่ต้องผ่านกาลเวลาในการฟูมฟักจนกว่าจะกลายเป็นผีเสื้อสวย


วันที่ 26 กันยายน 2560