Shuang Hor Distributor Rally 2017

ความก้าวหน้าของผู้ที่ทุ่มเทและมุ่งมั่น

        พิธีประดับตำแหน่งแด่ผู้จำหน่ายอิสระชวงโฮที่ประสบความสำเร็จเกิดขึ้นอีกครั้ง ใน “งานแรลลี่ผู้จำหน่ายอิสระชวงโฮ” ประจำปี 2560 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี โดยในปีนี้เป็นการประดับตำแหน่งแด่ผู้จำหน่ายระดับรองผู้จัดการ (VM) ผู้จำหน่ายระดับรองผู้จัดการอาวุโส (SVM) และผู้จำหน่ายระดับรองผู้จัดการชั้นพิเศษ (SpVM) ที่มีความมุ่งมั่นในเส้นทางธุรกิจชวงโฮจนก้าวหน้าตามลำดับ

        พิธีเปิดงานงานแรลลี่ในปีนี้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับช่วงเวลาที่คนไทยทั้งประเทศร่วมไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นคุณชนิดา  โตวิถีเลิศกุล รองผู้จัดการทั่วไป ชวงโฮประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งในครั้งนี้  ซึ่งปีนี้ชวงโฮประเทศไทยจัดงานแรลลี่เป็นครั้งที่ 19 แล้ว การที่ชวงโฮจะเติบโตต่อไปก็ขึ้นอยู่กับผู้นำชวงโฮและผู้ที่รับตำแหน่งใหม่ในครั้งนี้ที่จะนำดาวน์ไลน์เข้ามารับตำแหน่งในปีต่อๆ ไปเพิ่มมากขึ้น

        ลำดับต่อมา มร.ไช่ ฮง ลี่ ผู้จัดการทั่วไป ชวงโฮประเทศไทย ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งทุกระดับ พร้อมทั้งกล่าวว่า ในปีนี้ชวงโฮไต้หวันครบรอบ 30 ปี การดำเนินธุรกิจมายาวนานถึง 30 ปีผู้บริหารต้องมีแนวคิดที่ถูกต้องในการทำธุรกิจและสามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วย โดย มร.กู๋ ปิง เจีย ประธานผู้บริหารกลุ่มบริษัทชวงโฮได้วางแนวคิดและแนวทางในการดำเนินธุรกิจไว้ 5 ประการ นั่นคือการส่งมอบสุขภาพที่ดี ส่งมอบความมั่นใจ ส่งมอบความหวัง ส่งมอบความสำเร็จ และส่งมอบความผาสุก ฉะนั้น ในการทำธุรกิจชวงโฮขอให้คำนึงถึงแนวคิดทั้ง 5 ประการดังกล่าว เพื่อส่งมอบความผาสุกให้แก่ผู้คนในสังคม

 

พิธีประดับตำแหน่งที่ภาคภูมิ 

         ช่วงเวลาในการประดับตำแหน่งที่ภาคภูมิเริ่มจาก มร. ไช่ ฮง ลี่ ให้เกียรติประดับตำแหน่งแด่ผู้จำหน่ายระดับรองผู้จัดการ ผู้จำหน่ายระดับรองผู้จัดการอาวุโส และผู้จำหน่ายระดับรองผู้จัดการชั้นพิเศษ ตามลำดับ ซึ่งผู้ได้รับตำแหน่งแต่ละคนได้กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจชวงโฮ ความประทับใจในธุรกิจชวงโฮ และเป้าหมายที่จะประสบความสำเร็จในตำแหน่งที่สูงขึ้น

        งานแรลลี่ในครั้งนี้จบลงด้วยการร่วมกันขับร้องเพลง ‘สู่ฝัน’ ในบรรยากาศแห่งความมุ่งมั่นที่จะก้าวเดินต่อไปในธุรกิจชวงโฮจนกว่าจะประสบความสำเร็จในอนาคต

“...ร่วมคล้องใจ เราเป็นหนึ่งเดียวกัน ยากใดนั้นฟันฝ่า

ร่วมเผชิญอุปสรรคนานา เพื่อวันหน้าสดใส”

Go Go Go  Diamond Diamond Diamond

 วันที่ 31 ตุลาคม 2560