รู้เท่าทันสุขภาพ...ป้องกันโรค

        ฝ่ายโภชนาการ บริษัท ชวงโฮ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมบรรยายในการสัมมนาความรู้ผลิตภัณฑ์ โดยนักโภชนาการของบริษัทได้บรรยายในหัวข้อ  “รู้เท่าทันสุขภาพ...ก่อนโรคร้ายมาเยือน” เพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันการเจ็บป่วย โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้กลายเป็นโรคร้าย เทคนิคในการปรับสมดุลร่างกายเพื่อป้องกันโรค ด้วยการเลือกรับประทานอาหาร การปรับพฤติกรรม การตรวจสุขภาพ รวมทั้งการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพซึ่งต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย การบริการหลังการขาย และความคุ้มค่า

        ในการบรรยายยังให้ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของกลุ่มบริษัทชวงโฮตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่มีวิสัยทัศน์อันแน่วแน่ในการส่งมอบสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ให้แก่ผู้คนในสังคม กว่า 30 ปีที่ผ่านมาชวงโฮทุ่มเทงบประมาณจำนวนมหาศาลในการค้นคว้าและวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือสำหรับดูแลสุขภาพอย่างไม่หยุดนิ่ง จนกลายเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือระดับโลก และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อไปเพื่อสุขภาพที่ดีของมนุษยชาติ

         นอกจากนี้ในการสัมมนายังแนะนำจุดเด่นและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ชวงโฮแต่ละประเภท ซึ่งได้รับการรับรองทั้งในด้านคุณภาพ และความปลอดภัยจากองค์กรที่น่าเชื่อถือในระดับสากล รวมทั้งแนะนำวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทดูแลสุขภาพร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561