ชวงโฮส่งมอบสุขภาพที่ดี

        ฝ่ายโภชนาการ  บริษัท  ชวงโฮ  เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย)  จำกัด จัดสัมมนาความรู้ผลิตภัณฑ์  ในหัวข้อ  “สุขภาพดีด้วยผลิตภัณฑ์ชวงโฮ” โดยให้ข้อมูลและเน้นย้ำวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทชวงโฮที่มีปณิธานอันแน่วแน่ในการส่งมอบสุขภาพที่ดีให้แก่มวลมนุษยชาติผ่านสมุนไพรเห็ดหลินจือและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งกว่า 30 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทชวงโฮได้ทุ่มเทในการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยเพื่อตอบสนองผู้บริโภคทุกกลุ่ม โดยได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล ทั้งในด้านประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานการผลิตของโรงงาน จนกระทั่งกลายเป็นผู้นำด้านเห็ดหลินจือในระดับโลก

        นอกจากนี้ยังให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทว่ามีคุณสมบัติในการดูแลสุขภาพแตกต่างกันอย่างไร แนวทางการดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์ชวงโฮ ทั้งในสภาวะปกติหรือยามเจ็บป่วย โดยผลิตภัณฑ์ชวงโฮช่วยฟื้นฟูร่างกายอย่างเป็นองค์รวม พร้อมทั้งแนะนำจุดเด่นของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทที่มีคุณประโยชน์ในการดูแลสุขภาพเสริมกันและกัน และวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมในผู้บริโภคแต่ละกลุ่มเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

 


วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561