กำจัดของเสีย ลดสารพิษ เพื่อสุขภาพดี

       

        ฝ่ายโภชนาการ บริษัท ชวงโฮ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมบรรยายในการสัมมนาความรู้ผลิตภัณฑ์ โดยบรรยายในหัวข้อ  กำจัดของเสีย ลดสารพิษ เพื่อสุขภาพดีการกำจัดของเสียและสารพิษในร่างกายเป็นกลไกหนึ่งในการรักษาสมดุลของร่างกายเพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดี หากร่างกายไม่สามารถกำจัดของเสียออกได้อย่างเหมาะสมจะเกิดการสะสมของเสียในร่างกาย แล้วก่อตัวเป็นสารพิษ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยและโรคต่างๆ

        ในการสัมมนามีการแนะนำแนวทางการลดสารพิษภายในร่างกาย ด้วยการเลือกรับประทานอาหาร การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารเคมีเพื่อลดการนำสารพิษเข้าสู่ร่างกาย การลดความเครียดซึ่งเป็นบ่อเกิดของการสร้างอนุมูลอิสระ และการเสริมสร้างอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดของเสีย ไม่ว่าจะเป็น ตับ ไต ลำไส้ใหญ่ ปอด ผิวหนัง และหลอดเลือด ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

        เห็ดหลินจือเป็นสมุนไพรที่ได้รับการยอมรับว่ามีส่วนช่วยเสริมสร้างสมดุลของร่างกายแบบองค์รวม เพราะมีสารออกฤทธิ์หลักที่ช่วยดูแลร่างกายตั้งแต่ระดับเซลล์ หลอดเลือด อวัยวะ และระบบอวัยวะ จึงมีส่วนช่วยลดสารพิษในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นับเป็นทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพ

        นอกจากนี้ยังแนะนำแนวทางการดูแลระบบทางเดินอาหารและการขับถ่ายซึ่งเป็นช่องทางหลักในการกำจัดของเสียให้ทำงานได้อย่างปกติ และสร้างสมดุลในระบบทางเดินอาหารด้วยการรับประทานใยอาหาร และจุลินทรีย์โพรไบโอติกเสริม ก็จะทำให้ระบบขับถ่ายของร่างกายทำงานได้ดี กำจัดของเสียออกจากร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         พร้อมกันนี้ยังได้แนะนำแนวทางการเลือกผลิตภัณฑ์ดูแลการกำจัดของเสียและลดสารพิษในร่างกาย ซึ่งควรเลือกอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย โดยพิจารณาจากการได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการผลิตในระดับสากลเป็นสำคัญ


วันที่ 18 เมษายน 2561