การสัมมนาความรู้เรื่องเห็ดหลินจือ โดย ดร. เฉิน เติ้ง ไห่ : หาดใหญ่

                         วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่


วันที่ 06 มิถุนายน 2561