การสัมมนาความรู้เรื่องเห็ดหลินจือ โดย ดร. เฉิน เติ้ง ไห่ : กรุงเทพฯ

 วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ  


วันที่ 06 มิถุนายน 2561