“กาแฟ 111” กลยุทธ์สู่ความสำเร็จที่ทำง่าย เข้าใจง่าย เรียนรู้ง่าย

          บริษัทชวงโฮประเทศไทยต้อนรับปี 2562 ด้วยการจัดสัมมนาผู้นำชวงโฮในหัวข้อ “สร้างธุรกิจชวงโฮด้วยกลยุทธ์กาแฟ 111” เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม เอส หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยผู้นำระบบชวงโฮ มร. กู๋ เฉิน จุ้น ให้เกียรติมาถ่ายทอดเนื้อหาให้แก่ผู้จำหน่ายตั้งแต่ระดับรองผู้จัดการ (VM) ขึ้นไป เพื่อสร้างการเรียนรู้และขับเคลื่อน “กลยุทธ์กาแฟ 111” โดยมุ่งหวังให้นักธุรกิจชวงโฮประเทศไทยนำกลยุทธ์นี้ไปใช้ในการสร้างธุรกิจชวงโฮให้ประสบความสำเร็จ

 

มร. กู๋  เฉิน จุ้น ผู้นำระบบชวงโฮ ถ่ายทอดกลยุทธ์กาแฟ 111


           ในการสัมมนาครั้งนี้มีผู้นำชวงโฮทุกระดับเข้าร่วมการสัมมนาอย่างพร้อมเพรียง ได้รับทั้งความรู้และแนวปฏิบัติในการนำ “กลยุทธ์กาแฟ 111” ไปใช้สร้างธุรกิจชวงโฮ ซึ่งสามารถทำได้ง่าย เข้าใจง่าย และเรียนรู้ได้ง่าย ทุกคนสามารถทำได้เพื่อจะนำไปสู่ความสำเร็จอย่างก้าวกระโดดเช่นเดียวกับชวงโฮไต้หวัน และชวงโฮมาเลเซีย ที่ประสบความสำเร็จจากการขับเคลื่อนกลยุทธ์ดังกล่าวมาแล้ว

 

ผู้นำชวงโฮประเทศไทยร่วมขับเคลื่อน “กลยุทธ์ กาแฟ 111”


           และเพื่อสนับสนุนแนวทางกลยุทธ์กาแฟ  111 ทางบริษัทชวงโฮประเทศไทยได้ออกโปรแกรมการสั่งซื้อกาแฟจริงใจแบบต่อเนื่อง (ARO)  พร้อมโปรโมชั่นเพื่อผลักดันกลยุทธ์กาแฟ 111นี้ด้วย

 

‘จริงใจ’ กาแฟที่รสชาติกลมกล่อมที่สุดในโลก


                          
“กาแฟ 111 ทำง่าย เข้าใจง่าย เรียนรู้ง่าย”# กาแฟ 111


วันที่ 23 มกราคม 2562