ชวงโฮประเทศไทยเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้านครศรีธรรมราช

 

      เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา บริษัท ชวงโฮ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าแห่งใหม่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ใน อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นครศรีธรรมราช ห้อง 101 ชั้น 1 เลขที่ 345 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดย มร. ไช่ ฮง ลี่ ผู้จัดการทั่วไป เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีผู้นำชวงโฮ และสมาชิกชวงโฮจำนวนมากเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีในการเปิดสาขาใหม่แห่งนี้ ด้วยบรรยากาศแห่งความอบอุ่น

 

 

      เมื่อประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติเดินทางมาถึง คุณชนิดา โตวิถีเลิศกุล รองผู้จัดการทั่วไป ชวงโฮประเทศไทย ได้กราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล  และขอให้การดำเนินธุรกิจชวงโฮในประเทศไทยเติบโตรุ่งเรืองอย่างมั่นคง จากนั้นประธานในพิธี พร้อมทั้งผู้บริหารชวงโฮประเทศไทย และผู้นำชวงโฮ ได้แก่ โกลด์ไดมอนด์โกวิท สุภณาวรรณ์ โกลด์ไดมอนด์วิชาญ - ผ่องศรี ศรีรัตน์ และไดมอนด์อาทร – สุภาวดี โส้สมัน ร่วมกันตัดริบบิ้นเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าชวงโฮ นครศรีธรรมราช ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความยินดีของบรรดาสมาชิกชวงโฮที่มาร่วมงาน

 

 

      สำหรับในช่วงกล่าวเปิดงาน ประธานในพิธีได้กล่าวถึง ศูนย์จำหน่ายนครศรีธรรมราชแห่งนี้ว่า จะเป็นแรงสนับสนุนการทำงานให้แก่สมาชิกชวงโฮที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง โดยหวังว่าในอนาคตอันใกล้นี้จะมีผู้จำหน่ายระดับเพชรในจังหวัดนี้และจังหวัดใกล้เคียงเพิ่มมากขึ้น

 
      การเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าแห่งใหม่นี้ก็เพื่อให้บริการแก่สมาชิกชวงโฮในภาคใต้อีกจุดหนึ่ง นับเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่สมาชิกชวงโฮ อีกทั้งสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจชวงโฮในประเทศไทย โดยบริษัทคาดหวังว่าสมาชิกชวงโฮในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียงจะได้ใช้ประโยชน์จากศูนย์จำหน่ายสินค้าแห่งนี้ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานให้ชวงโฮประเทศไทยเติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่องยิ่งๆ ขึ้นไป

 


วันที่ 19 ตุลาคม 2559