Shuang Hor Distributor Rally 2016

ความสำเร็จที่ภาคภูมิของผู้ที่มุ่งมั่น

         วันแห่งความสำเร็จที่ภาคภูมิของสมาชิกชวงโฮประเทศไทยเกิดขึ้นอีกครั้ง ใน “งานแรลลี่ผู้จำหน่ายอิสระชวงโฮ” ประจำปี 2559 ซึ่งบริษัท ชวงโฮ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อประดับตำแหน่ง และร่วมแสดงความยินดีกับผู้จำหน่ายอิสระชวงโฮที่ทุ่มเทและมุ่งมั่นจนกระทั่งประสบความสำเร็จในธุรกิจชวงโฮ

        งานแรลลี่ในปีนี้เริ่มพิธีเปิดงานโดยผู้บริหาร ผู้นำในธุรกิจชวงโฮ และพนักงาน บริษัทชวงโฮประเทศไทยร่วมร้องเพลงเพื่อแสดงความอาลัย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

        จากนั้นคุณชนิดา  โตวิถีเลิศกุล รองผู้จัดการทั่วไป ชวงโฮประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่เข้าร่วมพิธีประดับตำแหน่งในครั้งนี้  พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานในปี 2559

        ลำดับต่อมา มร.ไช่ ฮง ลี่ ผู้จัดการทั่วไป ชวงโฮประเทศไทย ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่รับตำแหน่งทุกระดับ พร้อมทั้งชี้แนะให้เห็นโอกาสในธุรกิจชวงโฮที่สามารถจะเติบโตต่อไปในเมืองไทย

 

ผู้นำระบบร่วมแสดงความยินดี

        ในพิธีประดับตำแหน่งครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก มร. กู๋ เฉิน จุ้น ผู้นำระบบ ที่มาร่วมแสดงความยินดี โดยกล่าวว่าผู้ที่เข้ารับตำแหน่งถือได้ว่าเป็นบุคคลสำคัญ เพราะเป็นผู้ที่ส่งมอบความรักและสุขภาพที่แข็งแรงด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ชวงโฮที่มีคุณภาพให้แก่ผู้คน ซึ่งคนที่ประสบความสำเร็จในวันนี้เกิดจากการช่วยให้ผู้อื่นประสบความสำเร็จก่อน ธุรกิจชวงโฮนับได้ว่าป็นธุรกิจที่ดีที่สร้างความดีและคุณประโยชน์ให้แก่สังคม

 

พิธีประดับตำแหน่งแห่งความภาคภูมิ

        ช่วงเวลาในการประดับตำแหน่งเริ่มจาก มร. ไช่ ฮง ลี่ ให้เกียรติประดับตำแหน่งแด่ผู้จำหน่ายระดับรองผู้จัดการ (Vice Manager) ผู้จำหน่ายระดับรองผู้จัดการอาวุโส (Senior Vice Manager) ผู้จำหน่ายระดับรองผู้จัดการชั้นพิเศษ (Special Vice Manager) ตามลำดับ ซึ่งผู้ได้รับตำแหน่งแต่ละคนได้กล่าวถึงจุดเริ่มต้นในการทำธุรกิจชวงโฮ และความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจชวงโฮในอนาคต

        สำหรับช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิซึ่งในปีนี้เป็นพิธีประดับตำแหน่งผู้จำหน่ายระดับเพชรคู่ (Double Diamond)  และระดับตรีเพชร (Triple Diamond)  ในคราวเดียวกัน โดย มร. ไช่ ฮง ลี่ ให้เกียรติมอบเข็มประจำตำแหน่ง ใบประกาศเกียรติคุณ และถ้วยรางวัลประจำตำแหน่งแก่ดับเบิ้ลไดมอนด์พัชรินทร์ - ร.ต.ท. สมชาย งามญาติ  สร้างความภาคภูมิใจและปลื้มปีติแก่ผู้รับตำแหน่งเป็นอย่างยิ่ง

        ในช่วงการประดับตำแหน่งผู้จำหน่ายระดับตรีเพชร มีทีมงานภายใต้สายงานทริปเปิ้ลไดมอนด์พัชรินทร์ - ร.ต.ท.สมชาย งามญาติ ร่วมบูมต้อนรับและร่วมร้องเพลงเพื่อแสดงความยินดี ในบรรยากาศแห่งความอบอุ่น และอิ่มเอมใจในมิตรภาพระหว่างสมาชิกภายในองค์กร

        ในโอกาสนี้ทริปเปิ้ลไดมอนด์ได้กล่าวถึงความสำเร็จในวันนี้ว่าเกิดจากการที่มีความฝันและมีเป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตที่มีทั้งเงิน เวลา และสุขภาพ จึงมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท และยืนหยัดในการทำธุรกิจชวงโฮ ตลอดเวลา 15 ปีที่ทำธุรกิจชวงโฮมีหลักคิดว่าปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นคือประสบการณ์ที่มีคุณค่า และสิ่งสำคัญที่เป็นพลังขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จคือ ‘ทีม’ ทั้งทีมที่เป็นองค์กรย่อยส่วนตัว และทีมที่เป็นองค์กรใหญ่ของอัพไลน์ ที่ร่วมสู้ ร่วมสร้าง เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยกัน  ในขณะที่ครอบครัวคือพลังผลักดันที่อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จ

        ภายหลังพิธีประดับตำแหน่ง สมาชิกชวงโฮได้ทยอยขึ้นมอบดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ ทริปเปิ้ลไดมอนด์ทั้งสอง ในบรรยากาศแห่งความอบอุ่น ประทับใจ และซาบซึ้งในมิตรภาพระหว่างสมาชิกชวงโฮประเทศไทย

        ก่อนจะจบพิธีประดับตำแหน่งครั้งนี้ด้วยการร่วมกันขับร้องเพลง สู่ฝัน เพื่อสร้างพลังภายในใจให้ขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จในวันข้างหน้า

“...ร่วมร้อยใจ เราเป็นหนึ่งเดียวกัน มุ่งสู่ฝันที่ใฝ่

ร่วมก้าวเดิน เคียงข้างกันไป มุ่งสู่จดหมายเรา”

Go Go Go  Diamond Diamond Diamond


วันที่ 30 ธันวาคม 2559