สัมมนาท่องเที่ยวต่างประเทศ ปี 2560 หางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

        ผ่านพ้นไปด้วยบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและประทับใจ สำหรับงานสัมมนาท่องเที่ยวต่างประเทศ  ผู้จำหน่ายระดับรองผู้จัดการยอดเยี่ยม (Overseas Seminar 2017) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยในปีนี้มีผู้จำหน่ายอิสระชวงโฮตั้งแต่ระดับรองผู้จัดการขึ้นไปที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมร่วมเดินทางไปสัมผัสเมืองแห่งสวรรค์บนดิน ‘หางโจว’ สาธารณรัฐประชาชนจีน

        จุดหมายการท่องเที่ยงแห่งแรกของคณะคือทะเลสาบซีหู ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองหางโจว  ล่องเรือชมทัศนียภาพที่สวยงามรอบทะเลสาบที่เรียงรายไปด้วยอาคารโบราณ มีภูเขาล้อมรอบ แวดล้อมด้วยศาลาจีนโบราณที่ตั้งเรียงรายอยู่ริมทะเลสาบ และเจดีย์เก่าแก่ที่ตั้งตระหง่านอย่างสวยงามกลางทะเลสาบ พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึก

        นอกจากการล่องเรือชมทัศนีภาพรอบทะเลสาบซีหู คณะยังได้ชมการแสดงชุด  Song Dynasty ที่เสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์เมืองหางโจวในสมัยราชวงศ์ซ่ง ซึ่งสร้างความประทับใจแก่สมาชิกที่ได้รับชมการแสดงเป็นอย่างยิ่ง

        หลังจากนั้นไปช็อปปิ้งที่ถนนโบราณเหอฟ่าง ถนนคนเดินสายโบราณที่สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหางโจวได้อย่างดี ทั้งสองฟากฝั่งของถนนเต็มไปด้วยร้านอาหาร โรงน้ำชา และร้านค้าต่างๆ ในบรรยากาศจีนโบราณ

        สมาชิกกลุ่มหนึ่งได้เดินทางไปเยี่ยมชมพร้อมไหว้พระขอพรที่วัดหลิงอิ่น วัดเก่าแก่แห่งเมืองหางโจวที่มีความสำคัญทั้งในแง่ศาสนา และประวัติศาสตร์ของจีน ภูมิทัศน์ของวัดล้อมรอบด้วยธรรมชาติที่ร่มรื่น เขียวขจี  ในวัดมีปฏิมากรรมองค์เทพเจ้าต่างๆ พระพุทธรูปแกะสลักที่ประณีตบรรจง และโบราณวัตถุทางด้านศาสนาพุทธที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

        ขณะที่สมาชิกผู้นับถือศาสนาอิสลามมีโอกาสเข้าชมมัสยิดแห่งเมืองหางโจว หรือมัสยิดฟินิกซ์ ซึ่งเป็น 1 ใน 4 มัสยิดเก่าแก่ของประเทศจีน เป็นศูนย์กลางในการประกอบศาสนกิจทางศาสนาอิสลามในเมืองหางโจว พร้อมกันนี้สมาชิกชวงโฮได้ปฏิบัติศาสนกิจร่วมกัน

        คณะเดินทางไปเยี่ยมชมสวนสาธารณะซีซี เวทแลนด์ ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มนํ้าระดับชาติแห่งแรกของจีน ล่องเรือชมทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงามภายในสวนที่มีลำธาร หนอง บึง ชายหาด และเกาะเล็กๆ ที่ประกอบกันเป็นภาพที่งดงาม

        จากนั้นจึงไปเยี่ยมชมเมืองโบราณอูเจิ้น ที่มีอารยธรรมยาวนานถึง 7,000 ปี ซึ่งบ้านเรือนสองฝั่งคลองมีรูปทรงอันสวยงามเป็นธรรมชาติ สิ่งปลูกสร้างต่างๆ ยังคงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมเก่าแก่ที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตตลอดจนประเพณีดั้งเดิมของชาวจีนที่สืบต่อกันมาหลายพันปี ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมของชุมชนริมน้ำ ลวดลายการแกะสลักไม้ทั้งบานประตูและหน้าต่าง การแกะสลักหิน ซึ่งจะเห็นได้ตามเสาสะพาน และรูปปั้นต่างๆ โดยคณะได้ล่องเรือชมความงามยามค่ำคืนของเมืองโบราณอีกด้วย

        นอกจากการเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเมืองหาวโจว สมาชิกยังได้ร่วมกิจกรรมในค่ำคืนงานกาล่า ดินเนอร์ ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมมิดทาวน์ แชงกรี-ลา หางโจว โดยปีนี้รูปแบบของการจัดงานคือ “ปีระกา” หรือ ปีไก่  ซึ่งสมาชิกที่ร่วมเดินทางในครั้งนี้ได้ร่วมแสดงกิจกรรมบนเวทีด้วยสร้างสีสันที่น่าประทับใจ

 

พบกันใหม่ใน การสัมมนาท่องเที่ยวต่างประเทศ ผู้จำหน่ายระดับรองผู้จัดการยอดเยี่ยม
ในปี 2561 ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

 

คลิกชมภาพ Overseas Seminar 2017 ทั้งหมดวันที่ 21 มีนาคม 2560