ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม

เครื่องดื่มอินสแตนท์ โปร-ที

ชนิดผง ตราเจียฮอ

 • ส่วนประกอบสำคัญ : โปรตีนจากถั่วเหลือง 4.3 %, เลซิติน 0.3 %, ไอโซมอลโต-โอลิโกแซคคาไรด์ 0.25 %, และแคลเซียม เคซิเนท 0.15 %
 • ขนาดบรรจุ : 10 กรัม x 30 ซอง 
 • น้ำหนักสุทธิ : 300 กรัม
 • ไม่ใช้วัตถุกันเสียและไม่เจือสี
 • ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับอาหารจาก อย. ประเทศไทย
 • เลขสารบบอาหารที่ 10-3-13242-1-0001
 • ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆอ. 194/2564

เครื่องดื่ม ใยอาหาร

ตราเจียฮอ

 • ส่วนประกอบสำคัญ : เส้นใยอาหารจากข้าวโอ๊ต
  เส้นใยอาหารจากถั่วเหลือง เส้นใยอาหารจากข้าวโพด
  กัวร์บีนกัม ผงเลมอน และเห็ดหลินจือผง
 • ขนาดบรรจุ : 8 กรัม x 20 ซอง
 • น้ำหนักสุทธิ 160 กรัม
 • ไม่ใช้วัตถุกันเสียและไม่เจือสี
 • ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับอาหารจาก อย. ประเทศไทย
 • เลขสารบบอาหารที่ 10-3-13242-1-0002
 • ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆอ. 922/2560

ชวงโฮ แล็ค-เบอร์รี

เครื่องดื่มเบอร์รีรวมชนิดผง

 • ส่วนประกอบสำคัญ : ไอโซมอล 58 %, ผงแครนเบอรรี่ 10 %, ผงราสเบอร์รี่ 10 %, ผงบลูเบอร์รี่ 10% และ ผงรสโยเกิร์ต 10 %
 • ขนาดบรรจุ : 2 กรัม จำนวน 30 ซอง
 • ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับอาหารจาก อย. ประเทศไทย
 • เลขสารบบอาหารที่ 10-3-13242-1-0015
 • ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆอ. 373/2563

อินสแตนท์ คาเฟ่ พรีมิกซ์ ทรี อิน วัน (ตราจริงใจ)

(กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง ผสมเห็ดหลินจือ) สูตรไม่เติมน้ำตาล

 • ส่วนประกอบสำคัญ : ครีมเทียม 77.96% กาแฟสำเร็จรูป 21.20% และสารสกัดจากเห็ดหลินจือ (การ์โนเดอร์ม่า) 0.84%
 • ขนาดบรรจุ : 12 กรัม x 20 ซอง 
 • น้ำหนักสุทธิ 240 กรัม
 • ได้จดทะเบียนอาหารจาก อย. ประเทศไทย
 • เลขสารบบอาหารที่ 10-3-13242-1-0009
 • ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆอ. 466/2562

อินสแตนท์ คาเฟ่ พรีมิกซ์ โฟร์อินวัน (ตราจริงใจ)

(กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง ผสมเห็ดหลินจือ)

 • ส่วนประกอบสำคัญ : ครีมเทียม 52.19% น้ำตาล 33.76%
  กาแฟสำเร็จรูป 13.57% และสารสกัดจากเห็ดหลินจือ
  (การ์โนเดอร์ม่า) 0.48%
 • ขนาดบรรจุ :  21 กรัม x 20 ซอง 
 • น้ำหนักสุทธิ 420 กรัม
 • ได้จดทะเบียนอาหารจาก อย. ประเทศไทย
 • เลขสารบบอาหารที่ 10-3-13242-1-0007
 • ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆอ. 466/2562

เครื่องดื่ม ลูชุนชา

ตราเจียฮอ

 • ส่วนประกอบสำคัญ : แคสเซียทอรา แอล 0.288 %, ชาอูลอง 0.252 %, ไจโนสเตมมา เพนตาไฟลัม 0.144 %, เห็ดหลินจือ 0.036 % 
 • ขนาดบรรจุ : 1.8 กรัม  x 30 ซอง 
 • น้ำหนักสุทธิ : 54 กรัม
 • ไม่ใช้วัตถุกันเสียและไม่เจือสี
 • ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับอาหารจาก อย. ประเทศไทย
 • เลขสารบบอาหารที่ 10-3-13242-1-0003
 • ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆอ. 920/2560

เครื่องดื่มอินสแตนท์ โปร-ที

เครื่องดื่ม ใยอาหาร

ชวงโฮ แล็ค-เบอร์รี

อินสแตนท์ คาเฟ่ พรีมิกซ์ ทรี อิน วัน (ตราจริงใจ)

อินสแตนท์ คาเฟ่ พรีมิกซ์ โฟร์อินวัน (ตราจริงใจ)

เครื่องดื่ม ลูชุนชา