ผลิตภัณฑ์ : ยาแผนโบราณ

ชวงโฮหลินจือ

สารสกัดเข้มข้นจากดอกเห็ดหลินจือ 100%

คงคุณค่าธรรมชาติจากดอกเห็ดหลินจือ

 • ส่วนประกอบที่สำคัญ : ใน 1 แคปซูล (450 มิลลิกรัม)
  มีสารโพลีแซคคาไรด์ และสารไตรเทอร์พีนอยด์
 • ขนาดบรรจุ 60 แคปซูล/ขวด
 • ยาแผนโบราณ เลขทะเบียนที่ K17/46
 • ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆท. 40682/2563

ชวงโฮหลินจือ II

สารสกัดเข้มข้นจากดอกเห็ดหลินจือ 100%

 • ขนาดบรรจุ แผงละ 10 แคปซูล ปริมาณสุทธิ 9 กรัม
  จำนวน 2 แผง รวม 20 แคปซูล/กล่อง (450 มิลลิกรัม/แคปซูล)
 • ยาแผนโบราณ เลขทะเบียนที่ K4/54
 • ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆท. 40683/2563

ชวงโฮหลินจือ

ชวงโฮหลินจือ II