ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ภายในครัวเรือน

โกอีโค ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด อเนกประสงค์

ผสมเอนไซม์ กลิ่นมะนาว

  • ส่วนประกอบสำคัญ : Polyoxyethylene Lauryl Ether, Alkyl Polyglycoside, Protease, Lipase
  • ปริมาณสุทธิ : 500 มิลลิลิตร
  • เลขทะเบียน : 1429/2554

โกอีโค ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำ

ผสมเอนไซม์ กลิ่นลาเวนเดอร์

  • ส่วนประกอบสำคัญ : Polyoxyethylene Lauryl Ether, Sodium Alpha Olefin Sulfonate, Protease
  • ปริมาณสุทธิ : 1,000 มิลลิลิตร
  • เลขทะเบียน : 1533/2554

โกอีโค ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด อเนกประสงค์

โกอีโค ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำ