ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

โบตานิคอล

ชนิดเม็ด ตราเจียฮอ

 • ส่วนประกอบสำคัญ : เกสรดอกไม้ 60% สารสกัดเห็ดหลินจือ 40% เทียบเท่าเกสรดอกไม้ 222 มิลลิกรัม และสารสกัดจากเห็ดหลินจือ 148 มิลลิกรัม
 • ขนาดบรรจุ : 100 เม็ด น้ำหนักสุทธิ 37 กรัม
 • ไม่ใช้วัตถุกันเสีย และไม่ใช้วัตถุแต่งกลิ่นรส
 • ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหารจาก อย. ประเทศไทย
 • เลขสารบบอาหารที่ 10-3-13242-1-0004
 • คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
  ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค
 • ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆอ. 1286/2557

ชวงโฮ เกสรดอกไม้ ชนิดผง

ชนิดไม่มีวัตถุเจือปน

 • ส่วนประกอบสำคัญ : เกสรดอกไม้ 2,500 มิลลิกรัม
 • ขนาดบรรจุ : 30 ซอง x 2.5 กรัม น้ำหนักสุทธิ 75 กรัม
 • ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับอาหารจาก อย. ประเทศไทย
 • เลขสารบบอาหารที่ 10-3-13242-1-0006
 • คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
  ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค              
 • ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆอ. 1286/2557

ชวงโฮ สุพรีม ชนิดเม็ด

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

 • ส่วนประกอบสำคัญ : สารสกัดเมล็ดเก๋ากี้ 25%
  สารสกัดดอกดาวเรือง 8% สารสกัดแบลคเคอแรนท์ 4%
  สารสกัดบิลเบอร์รี่ 3% และสารสกัดเห็ดหลินจือ 1% 
 • ขนาดบรรจุ : 20 ซอง x 3 เม็ด น้ำหนักสุทธิ 30 กรัม
 • ได้จดทะเบียนอาหารจาก อย. ประเทศไทย
 • เลขสารบบอาหารที่ 10-3-13242-1-0008
 • คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
  ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค
 • ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆอ. 1286/2557

ชวงโฮ กาโนเดอม่า แคลเซียม พลัส ชนิดเม็ด

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

 • ส่วนประกอบสำคัญ : แคลเซียมเคซิเนต และแคลเซียมคาร์บอเนต
  350 มิลลิกรัม (70%) เทียบเท่า แคลเซียม 86.5 มิลลิกรัม
  ผงเห็ดหลินจือ 2 มิลลิกรัม (0.4%)
 • ขนาดบรรจุ : 120 เม็ด น้ำหนักสุทธิ 60 กรัม
 • ไม่ใช้วัตถุกันเสียและไม่เจือสี
 • ได้จดทะเบียนอาหารจาก อย. ประเทศไทย
 • เลขสารบบอาหารที่ 10-3-13242-1-0013
 • คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
  ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค
 • ใบอนุญาตเลขที่ ฆอ. 1286/2557

หลินจือชนิดเม็ด กลิ่นมินต์

Lingzhi Tablet Mint Flavour

 • ส่วนประกอบสำคัญ : ผงหลินจือสกัด ไซลิทอล เมนทอล และชาเขียว
 • ขนาดบรรจุ : แพ็คละ 125 กรัม (500 มิลลิกรัม x 50 เม็ด x 5 ซอง)
 • ได้จดทะเบียนอาหารจาก อย. ประเทศไทย
 • เลขสารบบอาหารที่ 10-3-13242-1-0011
 • คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
  ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค  
 • ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆอ. 1286/2557

โบตานิคอล

ชวงโฮ เกสรดอกไม้ ชนิดผง

ชวงโฮ สุพรีม ชนิดเม็ด

ชวงโฮ กาโนเดอม่า แคลเซียม พลัส ชนิดเม็ด

หลินจือชนิดเม็ด กลิ่นมินต์