ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

โบตานิคอล

ชนิดเม็ด ตราเจียฮอ

 • ส่วนประกอบสำคัญ : เกสรดอกไม้ 60% สารสกัดเห็ดหลินจือ 40% (เทียบเท่าเกสรดอกไม้ 222 มิลลิกรัม และสารสกัดจากเห็ดหลินจือ 148 มิลลิกรัม)
 • ขนาดบรรจุ : 100 เม็ด 
 • น้ำหนักสุทธิ : 37 กรัม
 • ไม่ใช้วัตถุกันเสีย และไม่ใช้วัตถุแต่งกลิ่นรส
 • ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหารจาก อย. ประเทศไทย
 • เลขสารบบอาหารที่ 10-3-13242-1-0004
 • คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
  ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค

ชวงโฮ เกสรดอกไม้ ชนิดผง

ชนิดไม่มีวัตถุเจือปน

 • ส่วนประกอบสำคัญ : เกสรดอกไม้ 2,500 มิลลิกรัม
 • ขนาดบรรจุ : 30 ซอง x 2.5 กรัม 
 • น้ำหนักสุทธิ : 75 กรัม
 • ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับอาหารจาก อย. ประเทศไทย
 • เลขสารบบอาหารที่ 10-3-13242-1-0006
 • คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
  ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค              

ชวงโฮ สุพรีม ชนิดเม็ด

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

 • ส่วนประกอบสำคัญ : สารสกัดเมล็ดเก๋ากี้ 25%
  สารสกัดดอกดาวเรือง 8% สารสกัดแบลคเคอแรนท์ 4%
  สารสกัดบิลเบอร์รี่ 3% และสารสกัดเห็ดหลินจือ 1% 
 • ขนาดบรรจุ : 3 เม็ด x 20 ซอง 
 • น้ำหนักสุทธิ : 30 กรัม
 • ได้จดทะเบียนอาหารจาก อย. ประเทศไทย
 • เลขสารบบอาหารที่ 10-3-13242-1-0008
 • คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
  ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค

ชวงโฮ กาโนเดอม่า แคลเซียม พลัส ชนิดเม็ด

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

 • ส่วนประกอบสำคัญ : แคลเซียมเคซิเนต และแคลเซียมคาร์บอเนต                  350 มิลลิกรัม (70%) เทียบเท่าแคลเซียม 86.5 มิลลิกรัม และผงเห็ดหลินจือ 2 มิลลิกรัม (0.4%)
 • ขนาดบรรจุ : 120 เม็ด 
 • น้ำหนักสุทธิ 60 กรัม
 • ไม่ใช้วัตถุกันเสียและไม่เจือสี
 • ได้จดทะเบียนอาหารจาก อย. ประเทศไทย
 • เลขสารบบอาหารที่ 10-3-13242-1-0013
 • คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
  ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค
 • ใบอนุญาตเลขที่ ฆอ. 2056/2561

วี คอลลาเจน

ไฮโดรไลซ์ คอลลาเจน และอินูลิน

 • ส่วนประกอบสำคัญ : คอลลาเจน เปปไทด์จากวัว 5 กรัม, อินูลิน (90%) 1.74 กรัม, ดี-ไรโบส, ไซลิทอล, ไอโซมอลทูโลส, ไตรแคลเซียมฟอสเฟต
 • ขนาดบรรจุ : 15 ซอง x 15 กรัม
 • น้ำหนักสุทธิ 225 กรัม
 • ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหารจาก อย. ประเทศไทย
 •  เลขสารบบอาหารที่ 10-3-13242-5-0001
 • คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค

    ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค

 •  ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆอ. 2612/2562

หลินจือชนิดเม็ด กลิ่นมินต์

Lingzhi Tablet Mint Flavour

 • ส่วนประกอบสำคัญ : ผงไซลิทอล 15 % (225 มก.) และผงเห็ดหลินจือ 2.5 % (12.5 มก.)
 • ขนาดบรรจุ : 500 มิลลิกรัม x 50 เม็ด x 5 ซอง 
 • น้ำหนักสุทธิ : 125 กรัม 
 • ได้จดทะเบียนอาหารจาก อย. ประเทศไทย
 • เลขสารบบอาหารที่ 10-3-13242-1-0011
 • คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
  ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค  

โบตานิคอล

ชวงโฮ เกสรดอกไม้ ชนิดผง

ชวงโฮ สุพรีม ชนิดเม็ด

ชวงโฮ กาโนเดอม่า แคลเซียม พลัส ชนิดเม็ด

วี คอลลาเจน

หลินจือชนิดเม็ด กลิ่นมินต์