ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์อาหาร

ชวงโฮซีซั่นนิ่ง

ซอสปรุงรสชนิดผง

  • ส่วนประกอบสำคัญ : สารสกัดจากเห็ดชิตาเกะ 10% สารสกัดจากสาหร่ายทะเล 10% สารสกัดจากไจโนสเทมมา เพนตาไฟลัม 3.6% และสารสกัดจากเห็ดหลินจือ 0.3%
  • ขนาดบรรจุ : 4 กรัม  x 30 ซอง
  • น้ำหนักสุทธิ : 120 กรัม
  • ได้แจ้งรายละเอียดอาหารจาก อย. ประเทศไทย
  • เลขสารบบอาหารที่ 10-3-13242-1-0014
  • ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆอ. 1339/2564

ชวงโฮซีซั่นนิ่ง