สัมมนาความรู้เรื่องเห็ดหลินจือ โดย ดร.เฉิน เติ้ง ไห่

สัมมนาปี พ.ศ. 2561

การสัมมนาความรู้เรื่องเห็ดหลินจือ โดย ดร. เฉิน เติ้ง ไห่

   

        บริษัท ชวงโฮ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนาความรู้เรื่องเห็ดหลินจือในหัวข้อ “สุขภาพแข็งแรงด้วยเห็ดหลินจือ กับการดูแลเซลล์ด้วยภูมิคุ้มกัน” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร. เฉิน เติ้ง ไห่ ผู้อำนวยการแห่งสถาบันค้นคว้า วิจัย และพัฒนา กลุ่มบริษัทชวงโฮ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เพื่อเผยแพร่ความรู้จากการศึกษาวิจัยและพัฒนาของกลุ่มบริษัทชวงโฮให้แก่สมาชิกและผู้บริโภคชาวไทยสำหรับใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง คนในครอบครัว และบุคคลใกล้ชิด เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรง และสามารถส่งมอบสุขภาพที่แข็งแรงสู่ผู้อื่นต่อไป

         ในการสัมมนา ดร.เฉิน กล่าวถึงความสำคัญของเซลล์ซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของร่างกาย  หากเซลล์ในร่างกายทำงานปกติ สุขภาพก็จะแข็งแรง โดยปัจจัยสำคัญในการดูแลเซลล์คือการได้รับสารอาหารที่หลากหลาย ระบบภูมิคุ้มกันที่มีประสิทธิภาพ และความสามารถในการฟื้นฟูและซ่อมแซมตัวเองของเซลล์

         นอกจากนี้ ดร. เฉิน ยังนำเสนอกรณีศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเห็ดหลินจือกับการดูแลอวัยวะต่างๆ ในระดับเซลล์ เช่น ตับ หัวใจ และไต พร้อมทั้งแบ่งปันประสบการณ์ของผู้ที่ใช้สารออกฤทธิ์จากเห็ดหลินจือดูแลร่างกายเมื่อเจ็บป่วย รวมทั้งแนะนำวิธีการเลือกและรับประทานสารสกัดจากเห็ดหลินจือเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพ ซึ่งผู้ร่วมสัมมนาได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจในการใช้สารสกัดจากเห็ดหลินจือดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี และมีความปลอดภัยในการบริโภคต่อเนื่องเป็นเวลานาน

สัมมนาปี พ.ศ. 2560

สัมมนาความรู้เรื่องเห็ดหลินจือ โดย ดร.เฉิน เติ้ง ไห่

เห็ดหลินจือเพื่อโรคเรื้อรังและระบบภูมิคุ้มกัน

        บริษัท ชวงโฮ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดการสัมมนาความรู้เรื่องเห็ดหลินจือในหัวข้อ “เห็ดหลินจือเพื่อโรคเรื้อรังและระบบภูมิคุ้มกัน” เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร. เฉิน เติ้ง ไห่ ผู้อำนวยการแห่งสถาบันค้นคว้า วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มบริษัทชวงโฮ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีสมาชิกที่สนใจในการดูแลสุขภาพด้วยเห็ดหลินจือเข้าร่วมฟังการบรรยาย

        ในการจัดสัมมนาครั้งนี้บริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่กลุ่มบริษัทชวงโฮมีการค้นคว้า วิจัย และพัฒนา ให้แก่สมาชิกและผู้บริโภคชาวไทยสำหรับใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง คนในครอบครัว และบุคคลใกล้ชิด เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรง และสามารถส่งมอบสุขภาพที่แข็งแรงสู่ผู้อื่นต่อไป

การสัมมนาที่หาดใหญ่

        ในการสัมมนา ดร. เฉิน ได้นำเสนอกรณีศึกษาวิจัยใหม่ๆ ที่พบว่าโรคเรื้อรังหลายชนิดมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน โดยระบบภูมิคุ้มกันที่ทำงานอย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพไม่เพียงช่วยป้องกันร่างกายจากโรคภัยต่างๆ  แต่ยังช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเรื้อรัง หรือช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยจากโรคดังกล่าว นอกจากนี้ ดร. เฉิน ยังได้กล่าวถึงสารออกฤทธิ์สำคัญในเห็ดหลินจือที่มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ช่วยเพิ่มปริมาณของเซลล์ภูมิคุ้มกัน กระตุ้นภูมิคุ้มกันในการจดจำ แยกแยะ และกำจัดสิ่งแปลกปลอมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงสามารถป้องกันและบรรเทาอาการของโรคเรื้อรังต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย พร้อมทั้งนำเสนอตัวอย่างการใช้สารออกฤทธิ์ในเห็ดหลินจือดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง  โรคหลอดเลือดแดงแข็ง  โรคไตเรื้อรัง  โรคโลหิตจางเรื้อรัง และโรคไวรัสตับอักเสบบี และซี  รวมทั้งโรคสมอง เช่น โรคพาร์กินสัน ซึ่งมีการเผยแพร่ผลการวิจัยในปี 2559 ที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของระบบภูมิกันที่มีส่วนช่วยดูแลเซลล์สมอง

การสัมมนาที่กรุงเทพฯ

        ในการสัมมนาครั้งนี้ ดร. เฉิน ยังได้แบ่งปันประสบการณ์ของผู้บริโภคจากประเทศต่างๆ ที่ใช้สารออกฤทธิ์จากเห็ดหลินจือดูแลสุขภาพจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง พร้อมทั้งแนะนำการรับประทานสารสกัดจากเห็ดหลินจือเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพ ซึ่งผู้ร่วมสัมมนาได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจในการใช้สารสกัดจากเห็ดหลินจือดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีและปลอดภัย

บรรยากาศการสัมมนาที่หาดใหญ่

บรรยากาศการสัมมนาที่กรุงเทพฯ

สัมมนาปี พ.ศ. 2559

สัมมนาความรู้เรื่องเห็ดหลินจือ โดย ดร.เฉิน เติ้ง ไห่

ดูแลภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงและสมดุลด้วยเห็ดหลินจือ  

         บริษัท ชวงโฮ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงานสัมมนาความรู้เรื่องเห็ดหลินจือในหัวข้อ “ดูแลภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงและสมดุลด้วยเห็ดหลินจือ” ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ และศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 5 และวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เฉิน เติ้ง ไห่ ผู้อำนวยการแห่งสถาบันค้นคว้า วิจัย และพัฒนา กลุ่มบริษัทชวงโฮ มาเป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีสมาชิกชวงโฮเข้าร่วมการสัมมนาอย่างเนืองแน่นทั้งสองแห่ง

ดร.เฉิน เติ้ง ไห่ ผู้อำนวยการแห่งสถาบันค้นคว้า วิจัย และพัฒนา กลุ่มบริษัทชวงโฮ

        ในงานสัมมนา ดร.เฉิน กล่าวถึงความสำคัญของระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับให้สมดุลเพื่อไม่ให้ภูมิคุ้มกันทำงานมากหรือน้อยเกินไป เพราะหากภูมิคุ้มกันทำงานไม่สมดุลจะนำไปสู่การเจ็บป่วย โดยถ้าภูมิคุ้มกันทำงานน้อยเกินไป จะทำให้ร่างกายอ่อนแอเกิดการติดเชื้อได้ง่าย ทำให้ป่วยเป็นโรค ตั้งแต่โรคที่พบทั่วไป เช่น ไข้หวัดใหญ่ หรือไข้เลือดออก ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัส ไปจนกระทั่งโรคร้ายแรง เช่น โรคเอดส์ หรือโรคมะเร็ง ซึ่งบางครั้งอาจเกิดความรุนแรงจนกระทั่งเสียชีวิตได้ ในทางตรงกันข้ามหากภูมิคุ้มกันทำงานมากเกินไป จะนำไปสู่โรคภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเอง หรือโรคเอสแอลอี ซึ่งสร้างความทรมานให้แก่ผู้ป่วย

การสัมมนาที่กรุงเทพฯ

        จากการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทชวงโฮ ทำให้ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือของชวงโฮได้รับใบรับรองอาหารเพื่อสุขภาพมากมาย หนึ่งในนั้นคือใบรับรองคุณภาพในเรื่องการปรับสภาพภูมิคุ้มกันในร่างกายให้เข้าสู่สมดุล ซึ่งนับเป็นใบรับรองใบแรกและใบเดียวที่ครอบคลุมถึงประสิทธิภาพโดยรวมของระบบภูมิคุ้มกัน และจากการค้นคว้าพบว่าเห็ดหลินจือของชวงโฮ ไม่เพียงเข้าไปกระตุ้นการเพิ่มปริมาณของภูมิคุ้มกันแล้ว ยังช่วยเพิ่มความสามารถของเซลล์ภูมิคุ้มกันในการกำจัดสิ่งแปลกปลอม ซึ่งช่วยให้ทั้งระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การสัมมนาที่หาดใหญ่

        ในการสัมมนาครั้งนี้ ดร. เฉินยังได้แบ่งปันประสบการณ์ของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือของชวงโฮในการดูแลสุขภาพจากประเทศต่างๆ และแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์เห็ดหลืนจือควบคู่กับการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อให้เห็นประสิทธิภาพในการรักษาที่ดีขึ้น ซึ่งทำให้ผู้ร่วมสัมมนาได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการดูแลสุขภาพยิ่งขึ้น

บรรยากาศการสัมมนาที่กรุงเทพฯ

บรรยากาศการสัมมนาที่หาดใหญ่


สัมมนาปี พ.ศ. 2558

สัมมนาความรู้เรื่องเห็ดหลินจือ โดย ดร.เฉิน เติ้ง ไห่

การใช้เห็ดหลินจือดูแลระบบภูมิคุ้มกัน และระบบหลอดเลือดและหัวใจ

          บริษัท ชวงโฮ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงานสัมมนาความรู้เรื่องเห็ดหลินจือในหัวข้อ “เห็ดหลินจือเพื่อระบบภูมิคุ้มกัน และระบบหลอดเลือดและหัวใจ” ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ และศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 5 และ 6 เมษายนที่ผ่านมา โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.เฉิน เติ้ง ไห่ ผู้อำนวยการแห่งสถาบันค้นคว้า วิจัย และพัฒนา กลุ่มบริษัทชวงโฮ มาเป็นวิทยากรบรรยายเหมือนเช่นปีก่อนๆ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากสมาชิกชวงโฮที่เข้าร่วมฟังการบรรยายอย่างเนืองแน่น

ดร. เฉิน เติ้ง ไห่ ผู้อำนวยการแห่งสถาบันค้นคว้า วิจัย และพัฒนา กลุ่มบริษัทชวงโฮ

       ในงานสัมมนา ดร.เฉิน กล่าวถึงความสำคัญของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายมนุษย์ ซึ่งเป็นปราการป้องกันเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมต่างๆ หากระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ จะทำให้ร่างกายติดเชื้อหรือเจ็บป่วยได้ง่าย และนำไปสู่โรคต่างๆ ตั้งแต่ไข้หวัดไปจนถึงโรคมะเร็ง แต่หากระบบภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติจนทำลายตนเอง จะก่อให้เกิดโรคที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน เช่น  โรคภูมิแพ้ โรคหอบหืด โรคเอสแอลอี และโรคสะเก็ดเงิน

บรรยากาศการสัมมนาที่กรุงเทพฯ

       จากการค้นคว้าวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ ดร.เฉิน ทำให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทชวงโฮได้รับใบรับรองอาหารเพื่อสุขภาพมากมาย หนึ่งในใบรับรองที่ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือของชวงโฮได้รับคือ ใบรับรองคุณภาพในเรื่องการปรับสภาพภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุล ซึ่งนับเป็นใบรับรองใบแรกและใบเดียวในโลกที่ครอบคลุมถึงประสิทธิภาพโดยรวมของระบบภูมิคุ้มกัน ไม่ว่าจะเป็นการช่วยกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกัน กระตุ้นการเพิ่มปริมาณเซลล์ภูมิคุ้มกัน ช่วยให้เซลล์ภูมิคุ้มกันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประสิทธิภาพดังกล่าวส่งผลต่อทั้งภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอ และภูมิคุ้มกันประเภททำลายตนเอง

บรรยากาศการสัมมนาที่กรุงเทพฯ

       นอกจากนี้ เห็ดหลินจือยังได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพในการดูแลระบบหลอดเลือดและหัวใจ ซึ่งจากการทดลองพบว่า สารออกฤทธิ์ในเห็ดหลินจือช่วยปกป้องเซลล์หัวใจ ช่วยลดคราบไขมันบริเวณผนังหลอดเลือด และลดโอกาสการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง  จึงลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และโรคหลอดเลือดหัวใจ

บรรยากาศการสัมมนาที่หาดใหญ่

        ในระหว่างการสัมมนา ดร.เฉิน ยังกล่าวถึงความก้าวหน้าของกลุ่มบริษัทชวงโฮในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Shuang Hor Top-aim Ganoderma ซึ่งผ่านกระบวนการผลิตโดยใช้เทคนิคการทำให้บริสุทธิ์สูง จึงได้กรดกาโนเดอริกในปริมาณที่สูงมาก ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์นี้จะวางจำหน่ายที่ไต้หวันเพียงแห่งเดียว แต่ผู้บริโภคสามารถรับประทานชวงโฮ หลินจือ และชวงโฮ หลินจือ II ควบคู่กันในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ได้สารออกฤทธิ์ดังเช่นผลิตภัณฑ์ Shuang Hor Top-aim Ganoderma  และในช่วงท้ายของการสัมมนา ดร.เฉิน ยังได้เน้นย้ำว่า เห็ดหลินจือของชวงโฮเหมาะกับการดูแลสุขภาพของคนทุกเพศทุกวัย

บรรยากาศการสัมมนาที่หาดใหญ่

       จากความสำเร็จในการค้นคว้าวิจัยของ ดร.เฉิน เป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นอันเต็มเปี่ยมของกลุ่มบริษัทชวงโฮที่ยังคงวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อส่งมอบสุขภาพที่ดีแด่มวลมนุษยชาติ

บรรยากาศการสัมมนาที่หาดใหญ่

สัมมนาปี พ.ศ. 2557

สัมมนาความรู้เรื่องเห็ดหลินจือ โดย ดร.เฉิน เติ้ง ไห่

เห็ดหลินจือกับการดูแลสุขภาพ

     บริษัท ชวงโฮ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนาความรู้เกี่ยวกับเห็ดหลินจือเรื่อง “ประโยชน์ของเห็ดหลินจือกับการดูแลสุขภาพ” ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา ในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรม เอเทรียม กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เฉิน เติ้ง ไห่ หัวหน้าสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ และหัวหน้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ว่าด้วยเห็ดหลินจือของกลุ่มบริษัทชวงโฮ มาเป็นวิทยากร

     ในการสัมมนาทั้งสองแห่ง ดร.เฉิน บรรยายความรู้เรื่องการใช้เห็ดหลินจือในการดูแลสุขภาพ เนื่องจากเห็ดหลินจือมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการดูแลร่างกายสูง จนได้รับการยอมรับในวงการแพทย์แผนโบราณและแผนปัจจุบันว่าเป็นสมุนไพรชั้นดี โดยมีการเก็บข้อมูลผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือของชวงโฮมานานถึง 26 ปี ซึ่งไม่พบผู้ได้รับพิษจากเห็ดหลินจือ ซึ่งเป็นการยืนยันว่าเห็ดหลินจือมีความปลอดภัยช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจได้เป็นอย่างดี

     เห็ดหลินจือไม่เพียงแต่มีความปลอดภัยสูงเท่านั้น ในด้านการแพทย์ยังมีประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพ เช่น ปกป้องตับ ชะลอความชรา ฟื้นฟูร่างกายจากสภาวะภูมิแพ้ รวมทั้งยับยั้งโรคเรื้อรังต่างๆ จึงทำให้เห็ดหลินจือมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นสมุนไพรในการดูแลบำรุงร่างกายโดยปราศจากผลข้างเคียง

      อย่างไรก็ตาม เห็ดหลินจือที่มีประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพ จะต้องเป็นเห็ดหลินจือที่ผ่านกระบวนการสกัดเพื่อให้ได้สารออกฤทธิ์ที่สำคัญเท่านั้น ส่วนเห็ดหลินจือที่ไม่ผ่านกระบวนการสกัดไม่มีประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพเท่าที่ควร นอกจากนี้ ดร.เฉิน ยังกล่าวถึงกรรมวิธีการทำให้บริสุทธิ์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย และนำไปสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสุขภาพอีกด้วย

     ในช่วงท้ายของการสัมมนา ดร.เฉิน ยังแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือของชวงโฮในการดูแลรักษาสุขภาพในประเทศต่างๆ เช่น โรคมะเร็งชนิดต่างๆ โรคหอบหืด โรคภูมิคุ้มกันทำร้ายตนเอง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ไวรัสตับอักเสบบีและซี และโรคไขกระดูกฝ่อ เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนาได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการดูแลสุขภาพยิ่งขึ้น

     ในการสัมมนาครั้งนี้ ดร.เฉิน ยังกล่าวถึงความก้าวหน้าในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเห็ดหลินจือของกลุ่มบริษัทชวงโฮ ซึ่งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเห็ดหลินจือที่มีประสิทธิภาพต่อโรคมะเร็งเฉพาะด้านเป็นครั้งแรก ได้แก่ โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็งตับ และโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยในช่วงกลางปี พ.ศ. 2557 จะวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไต้หวันเป็นแห่งแรก

     การจัดสัมมนาทั้งสองแห่งได้รับการตอบรับจากสมาชิกชวงโฮที่เข้าร่วมฟังการบรรยายอย่างอุ่นหนาฝาคั่งเช่นเดียวกับการจัดสัมมนาความรู้เกี่ยวกับเห็ดหลินจือที่เคยจัดเป็นประจำทุกปี

 

บรรยากาศการเข้าร่วมสัมมนา “ความรู้เรื่องเห็ดหลินจือ” ที่หาดใหญ่

 

บรรยากาศการเข้าร่วมสัมมนา “ความรู้เรื่องเห็ดหลินจือ” ที่ กรุงเทพฯ


สัมมนาปี พ.ศ. 2556

สัมมนาความรู้เรื่องเห็ดหลินจือ โดย ดร.เฉิน เติ้ง ไห่

ความรู้เรื่องเห็ดหลินจือ

      บริษัทชวงโฮ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงานสัมมนา "ความรู้เรื่องเห็ดหลินจือ" ขึ้นในวันที่ 20 กรกฎาคม 2556 ที่โรงแรมอมารี เอเทรียม กรุงเทพฯ และในวันที่ 22 กรกฎาคม 2556 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ โดย ดร.เฉิน เติ้ง ไห่ นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญในวงการเห็ดหลินจือมานานกว่า 20 ปี และผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าวิจัยและพัฒนาของกลุ่มบริษัทชวงโฮ ได้ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในงานสัมมนาครั้งนี้

      ดร.เฉิน ได้บรรยายถึงปรากฏการณ์ความก้าวหน้าในการบำบัดร่างกายด้วยเห็ดหลินจือ โดยทีมวิจัยและพัฒนาของกลุ่มชวงโฮได้ค้นคว้าวิจัยจนกระทั่งสามารถนำสารไตรเทอร์พีนอยด์มาทำให้บริสุทธิ์จนได้กรดการ์โนเดอริกหลากหลายชนิด ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักในผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือของกลุ่มบริษัทชวงโฮ

ดร.เฉิน กำลังบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเห็ดหลินจือ

      เห็ดหลินจือของชวงโฮได้รับการยอมรับจากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไต้หวัน ถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัย รวมทั้งได้รับใบรับรองอาหารเพื่อสุขภาพมากที่สุดในไต้หวัน ซึ่งครอบคลุมถึงประสิทธิภาพในการปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกัน การปกป้องตับ การชะลอความชรา และการฟื้นฟูสภาวะภูมิแพ้

      ดร.เฉิน ได้บอกเล่าถึงหลักฐานการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ซึ่งใช้อุปกรณ์ที่มีความละเอียด และแม่นยำอย่างมาก เช่น เครื่อง Fluorescence Tomography (FMT) มาทำการทดลองถึงประสิทธิภาพของเห็ดหลินจือในการปกป้องดูแลไต และหัวใจ พร้อมทั้งได้บอกเล่าถึงประสบการณ์ของผู้ที่มีโอกาสได้ใช้เห็ดหลินจือของชวงโฮจากหลากหลายประเทศ เป็นการเน้นย้ำถึงประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ ในขณะที่มีผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือของชวงโฮมากว่า 25 ปี

      ท้ายสุด ดร.เฉิน ยังได้เน้นย้ำถึงความเป็นผู้นำของชวงโฮในวงการเห็ดหลินจือ ซึ่งทีมวิจัยและพัฒนาของกลุ่มชวงโฮยังคงศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือของชวงโฮให้ก้าวหน้าต่อไป เพื่อสุขภาพที่ดีของมวลมนุษยชาติ

 

บรรยากาศการเข้าร่วมสัมมนา”ความรู้เรื่องเห็ดหลินจือ” ที่กรุงเทพฯ

 

บรรยากาศการเข้าร่วมสัมมนา”ความรู้เรื่องเห็ดหลินจือ” ที่หาดใหญ่