การให้ความรู้ผลิตภัณฑ์การให้ความรู้ผลิตภัณฑ์ ปี 2563

โดย ฝ่ายโภชนาการ บริษัท ชวงโฮ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อ่านต่อ

ชวงโฮส่งมอบสุขภาพที่ดี

        ฝ่ายโภชนาการ  บริษัท  ชวงโฮ  เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย)  จำกัด จัดสัมมนาความรู้ผลิตภัณฑ์  ในหัวข้อ  “สุขภาพดีด้วยผลิตภัณฑ์ชวงโฮ” โดยให้ข้อมูลและเน้นย้ำวิสัยทัศน์ขอ..

อ่านต่อ

กำจัดของเสีย ลดสารพิษ เพื่อสุขภาพดี

                ฝ่ายโภชนาการ บริษัท ชวงโฮ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมบรรยายในการสัมมนาความรู้ผลิตภัณฑ์ โดยบรรยายในหัวข้อ  “กำจัดของเสีย ลดสารพิษ เพื่อสุ..

อ่านต่อ

เห็ดหลินจือกับการลดระดับไขมันในหลอดเลือด

          ฝ่ายโภชนาการ บริษัทชวงโฮ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมบรรยายในการสัมมนาความรู้ผลิตภัณฑ์ โดยนักโภชนาการของบริษัทเป็นผู้บรรยาย ในหัวข้อ “ไขมันในหลอดเลือด อันตรายถึงชีวิตหากไม่คิดดูแล&rd..

อ่านต่อ

รู้เท่าทันสุขภาพ...ป้องกันโรค

        ฝ่ายโภชนาการ บริษัท ชวงโฮ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมบรรยายในการสัมมนาความรู้ผลิตภัณฑ์ โดยนักโภชนาการของบริษัทได้บรรยายในหัวข้อ  “รู้เท่าทันสุขภาพ...ก่อนโรคร้ายมาเยือน” เพื่อสร้า..

อ่านต่อ

ดูแลปกป้องสมองให้ห่างไกลจากโรคร้าย

อ่านต่อ