การให้ความรู้ผลิตภัณฑ์สมองสดใส...ห่างไกลโรค

        เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ฝ่ายโภชนาการ บริษัท ชวงโฮ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด  ร่วมบรรยายในการสัมมนาความรู้ผลิตภัณฑ์ ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าหาดใหญ่ โดยนักโภชนาการของบริษัทได้บรรยายในหัวข้..

อ่านต่อ

ดูแลปกป้องสมองให้ห่างไกลจากโรคร้าย

อ่านต่อ

สุขภาพดีจากภายในเพื่อความงามสู่ภายนอก

อ่านต่อ

เสริมสร้างสมดุลระบบทางเดินอาหารลดความเสี่ยงโรคร้าย

อ่านต่อ

ระบบภูมิคุ้มกันที่มีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง

อ่านต่อ

เห็ดหลินจือกับการดูแลโรคเบาหวาน ลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อน

อ่านต่อ