การให้ความรู้ผลิตภัณฑ์การให้ความรู้ผลิตภัณฑ์ ปี 2561

        ตารางการให้ความรู้ผลิตภัณฑ์ ปี 2561 โดย ฝ่ายโภชนาการ บริษัท ชวงโฮ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อ่านต่อ

ชวงโฮส่งมอบสุขภาพที่ดี

        ฝ่ายโภชนาการ  บริษัท  ชวงโฮ  เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย)  จำกัด จัดสัมมนาความรู้ผลิตภัณฑ์  ในหัวข้อ  “สุขภาพดีด้วยผลิตภัณฑ์ชวงโฮ” โดยให้ข้อมูลและเน้นย้ำวิสัยทัศน์ขอ..

อ่านต่อ

รู้เท่าทันสุขภาพ...ป้องกันโรค

        ฝ่ายโภชนาการ บริษัท ชวงโฮ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมบรรยายในการสัมมนาความรู้ผลิตภัณฑ์ โดยนักโภชนาการของบริษัทได้บรรยายในหัวข้อ  “รู้เท่าทันสุขภาพ...ก่อนโรคร้ายมาเยือน” เพื่อสร้า..

อ่านต่อ

ดูแลปกป้องสมองให้ห่างไกลจากโรคร้าย

อ่านต่อ

สุขภาพดีจากภายในเพื่อความงามสู่ภายนอก

อ่านต่อ

เสริมสร้างสมดุลระบบทางเดินอาหารลดความเสี่ยงโรคร้าย

อ่านต่อ