การให้ความรู้ผลิตภัณฑ์การให้ความรู้ผลิตภัณฑ์ ปี 2562

โดย ฝ่ายโภชนาการ บริษัท ชวงโฮ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อ่านต่อ

เห็ดหลินจือกับการลดระดับไขมันในหลอดเลือด

          ฝ่ายโภชนาการ บริษัทชวงโฮ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมบรรยายในการสัมมนาความรู้ผลิตภัณฑ์ โดยนักโภชนาการของบริษัทเป็นผู้บรรยาย ในหัวข้อ “ไขมันในหลอดเลือด อันตรายถึงชีวิตหากไม่คิดดูแล&rd..

อ่านต่อ

ระบบภูมิคุ้มกันที่มีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง

อ่านต่อ

เห็ดหลินจือกับการดูแลโรคเบาหวาน ลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อน

อ่านต่อ

เห็ดหลินจือกับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและปกป้องตับ

อ่านต่อ

ผลิตภัณฑ์ชวงโฮสร้างเสริมสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก

อ่านต่อ