การให้ความรู้ผลิตภัณฑ์การให้ความรู้ผลิตภัณฑ์ ปี 2561

        ตารางการให้ความรู้ผลิตภัณฑ์ ปี 2561 โดย ฝ่ายโภชนาการ บริษัท ชวงโฮ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อ่านต่อ

เห็ดหลินจือกับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและปกป้องตับ

อ่านต่อ

เห็ดหลินจือกับการลดระดับไขมันในหลอดเลือด

อ่านต่อ

ผลิตภัณฑ์ชวงโฮสร้างเสริมสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก

อ่านต่อ

สัมมนาความรู้ผลิตภัณฑ์ เรื่อง เห็ดหลินจือ หัวใจของการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน จ.นครศรีธรรมราช

        เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ฝ่ายโภชนาการ บริษัทชวงโฮ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเชิญให้เข้าร่วมบรรยายในงานสัมมนาความรู้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้า นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นศู..

อ่านต่อ

สัมมนาความรู้ผลิตภัณฑ์ เรื่อง เทคนิคการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือให้เกิดประโยชน์สูงสุด จ.พัทลุง

        เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ฝ่ายโภชนาการ บริษัทชวงโฮ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเชิญให้เข้าร่วมบรรยายในงานสัมมนาความรู้สินค้า ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมชัยคณาธานี  จังหวัดพัทลุง โดยคุณวรรณวิไ..

อ่านต่อ