การให้ความรู้ผลิตภัณฑ์การให้ความรู้ผลิตภัณฑ์ ปี 2561

        ตารางการให้ความรู้ผลิตภัณฑ์ ปี 2561 โดย ฝ่ายโภชนาการ บริษัท ชวงโฮ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อ่านต่อ

ระบบภูมิคุ้มกันที่มีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง

อ่านต่อ

เห็ดหลินจือกับการดูแลโรคเบาหวาน ลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อน

อ่านต่อ

เห็ดหลินจือกับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและปกป้องตับ

อ่านต่อ

เห็ดหลินจือกับการลดระดับไขมันในหลอดเลือด

อ่านต่อ

ผลิตภัณฑ์ชวงโฮสร้างเสริมสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก

อ่านต่อ