การให้ความรู้ผลิตภัณฑ์สัมมนาความรู้ผลิตภัณฑ์ เรื่อง เห็ดหลินจือ หัวใจของการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน จ.นครศรีธรรมราช

        เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ฝ่ายโภชนาการ บริษัทชวงโฮ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเชิญให้เข้าร่วมบรรยายในงานสัมมนาความรู้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้า นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นศู..

อ่านต่อ

สัมมนาความรู้ผลิตภัณฑ์ เรื่อง เทคนิคการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือให้เกิดประโยชน์สูงสุด จ.พัทลุง

        เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ฝ่ายโภชนาการ บริษัทชวงโฮ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเชิญให้เข้าร่วมบรรยายในงานสัมมนาความรู้สินค้า ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมชัยคณาธานี  จังหวัดพัทลุง โดยคุณวรรณวิไ..

อ่านต่อ

สัมมนาความรู้ผลิตภัณใหม่ “ชวงโฮ แล็ค-เบอร์รี” เครื่องดื่มเบอร์รีรวมชนิดผง

      บริษัท ชวงโฮ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานสัมมนาความรู้ผลิตภัณใหม่ “ชวงโฮ แล็ค-เบอร์รี” เครื่องดื่มเบอร์รีรวมชนิดผง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งนำเข้า และจัดจำหน่ายในประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ..

อ่านต่อ

สัมมนาความรู้ผลิตภัณฑ์ เรื่อง การดูแลหัวใจด้วยผลิตภัณฑ์ชวงโฮ จ.สตูล

         เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ฝ่ายโภชนาการ บริษัท ชวงโฮ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเชิญให้เข้าร่วมบรรยายในงานสัมมนาความรู้สินค้า ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมสินเกียรติธานี จ.สตูล โดย คุณวรรณวิไล&..

อ่านต่อ

สัมมนาความรู้ผลิตภัณฑ์ เรื่อง การดูแลหัวใจด้วยผลิตภัณฑ์ชวงโฮ จ.นครศรีธรรมราช

         เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2558 ฝ่ายโภชนาการ บริษัท ชวงโฮ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเชิญให้เข้าร่วมบรรยายในงานสัมมนาความรู้สินค้า ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคุณ..

อ่านต่อ

สัมมนาความรู้ผลิตภัณฑ์ เรื่อง การดูแลสุขภาพกระดูกและข้อต่อด้วยผลิตภัณฑ์ชวงโฮ จ.สตูล

           เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ฝ่ายโภชนาการ บริษัทชวงโฮ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเชิญให้เข้าร่วมบรรยายในงานสัมมนาความรู้สินค้า ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมสินเกียรติธานี จังหวั..

อ่านต่อ