การให้ความรู้ผลิตภัณฑ์สัมมนาความรู้ “รักษ์สุขภาพด้วยเห็ดหลินจือชวงโฮ”

     บริษัท ชวงโฮ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนาความรู้เรื่อง “รักษ์สุขภาพด้วยเห็ดหลินจือชวงโฮ”   เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์จำหน่ายสินค้าหาดใหญ่ จ.สงขลา และวันที่ 28 สิงหาคม 2..

อ่านต่อ

สัมมนาความรู้ผลิตภัณฑ์

      บริษัท ชวงโฮ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนาความรู้ผลิตภัณฑ์ "หลินจือชนิดเม็ดกลิ่นมินต์" "ซอสปรุงรสชนิดผง ชวงโฮ ซีซันนิ่ง" "โกอีโค ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน" "ผลิตภัณฑ์ชวงโฮ สุพรีม ชนิดเม็ด" และ "ผ..

อ่านต่อ

สัมมนาความรู้ผลิตภัณฑ์ "ชวงโฮ กาโนเดอม่า แคลเซียมพลัสและไวตาคิงส์" "เครื่องดื่มใยอาหารและเครื่องดื่มอินสแตนท์ โปร-ที"

     เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา บริษัท ชวงโฮ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนาความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ณ ห้องประชุมศูนย์จำหน่ายสินค้าหาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีคุณวรรณวิไล ทัดทอง และคุณพรพิมล กสิกิจวิวัฒน์ นัก..

อ่านต่อ

สัมมนาความรู้ผลิตภัณฑ์ "แคลเซียม พลัส และไวตาคิงส์"

     เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา  บริษัท ชวงโฮ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนาความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แคลเซียม พลัส ชนิดเม็ด และเครื่องดื่มไวต้าคิงส์ ณ ห้องประชุม ศูนย์จำหน่ายสินค้ากรุงเทพฯ ชั้น 3 ..

อ่านต่อ

สัมมนาความรู้ผลิตภัณฑ์ "เครื่องดื่มอินสแตนท์ โปร-ที ชนิดผง" และ "เครื่องดื่มใยอาหาร"

      เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทชวงโฮ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดสัมมนาความรู้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอินสแตนท์  โปร-ที ชนิดผง และเครื่องดื่มใยอาหาร ณ ห้องประชุม ศูนย์จำหน่ายสินค้า กรุงเทพฯ ชั้น 3 อา..

อ่านต่อ

สัมมนาความรู้ "โกอีโค" ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์และผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำ

      บริษัทชวงโฮ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงานสัมมนาความรู้ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด "โกอีโค" ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์และผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำ เมื่อวันที่  16 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรม อมารี เอเทรียม กรุงเ..

อ่านต่อ