มาตรฐานและใบรับรอง

  ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือสกัดได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์และมาตรฐานโรงงานในระดับสากล
ทำให้มั่นใจว่าเห็ดหลินจือสกัดมีประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย  


ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตอาหารคุณภาพของไต้หวัน (TQF) จาก

Food Industry Research and Development Institute (FIRDI)

ISO 9001 : 2015 ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

ด้านควบคุมคุณภาพและการผลิต

ISO 9002 ได้รับการรับรองมาตรฐานทางด้านคุณภาพ

สำหรับผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือ เกสรดอกไม้ ชา ใยอาหาร และผลิตภัณฑ์โปรตีน เป็นต้น ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากล และได้รับมาตรฐานคุณภาพในระดับสูง


มาตรฐาน GMP มาเลเซีย

เป็นบริษัทแรกของไต้หวันที่ผ่านการตรวจสอบ
มาตรฐานสุขอนามัย GMP ของมาเลเซีย
สำหรับผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือ และเกสรดอกไม้

ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือได้รับใบรับรองคุณภาพ
ในเรื่องการปรับสภาพภูมิคุ้มกันในร่างกายให้เข้าสู่สมดุล

จากกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)


ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือได้รับใบรับรองคุณภาพ
ในเรื่องการฟื้นฟูการทำงานของตับ

จากกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล
จากสมาคมส่งเสริมการรับรองคุณภาพอุตสาหกรรมฮาลาลแห่งไต้หวัน

สำหรับผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือ เกสรดอกไม้ ชา ใยอาหาร ผลิตภัณฑ์โปรตีน
สุพรีมชนิดเม็ด แคลเซียมชนิดเม็ด ซอสปรุงรสชนิดผง

ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล
จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

สำหรับผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือ และโบตานิคอลชนิดเม็ด