มาตรฐานและใบรับรอง

  ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือสกัดได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์และมาตรฐานโรงงานในระดับสากล
ทำให้มั่นใจว่าเห็ดหลินจือสกัดมีประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย  


ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตอาหารคุณภาพของไต้หวัน (TQF) จาก

Food Industry Research and Development Institute (FIRDI)

ISO 9001 ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

ด้านควบคุมคุณภาพและการผลิต

ISO 9002 ได้รับการรับรองมาตรฐานทางด้านคุณภาพ

สำหรับผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือ เกสรดอกไม้ ชา ใยอาหาร และผลิตภัณฑ์โปรตีน เป็นต้น ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากล และได้รับมาตรฐานคุณภาพในระดับสูง


มาตรฐาน GMP มาเลเซีย

เป็นบริษัทแรกของไต้หวันที่ผ่านการตรวจสอบ
มาตรฐานสุขอนามัย GMP ของมาเลเซีย
สำหรับผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือ และเกสรดอกไม้

ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือได้รับใบรับรองคุณภาพ
ในเรื่องการปรับสภาพภูมิคุ้มกันในร่างกายให้เข้าสู่สมดุล

จากกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)


ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือได้รับใบรับรองคุณภาพ
ในเรื่องการฟื้นฟูการทำงานของตับ

จากกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล
จากสมาคมส่งเสริมการรับรองคุณภาพอุตสาหกรรมฮาลาลแห่งไต้หวัน

สำหรับผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือ เกสรดอกไม้ ชา ใยอาหาร ผลิตภัณฑ์โปรตีน
สุพรีมชนิดเม็ด แคลเซียมชนิดเม็ด ซอสปรุงรสชนิดผง

ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล
จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

สำหรับผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือ และโบตานิคอลชนิดเม็ด